Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Μετρό Θεσσαλονίκης: Συμπληρωματική σύμβαση 45,35 εκατ. ευρώ για τα αρχαία

Στην έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών ύψους 45,35 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης», με την προϋπόθεση ότι ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αποβεί θετικός, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αττικό Μετρό.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Σύμφωνα με σχετική απόφαση με ημερομηνία 16/09/2021 (αναρτήθηκε χτες στη «Διαύγεια»), εγκρίθηκε η σύναψης 4ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και η υποβολή σχεδίου αυτής που θα την συνοδεύει, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ/ WEBUILD / HITACHI RAIL STS / HITACHI Rail».

Ο προϋπολογισμός των συμπληρωματικών αρχαιολογικών εργασιών ορίζεται στο ποσό των 45.350.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και αφορά: α) στις υπολειπόμενες αρχαιολογικές απολογιστικές ανασκαφικές εργασίες του Σταθμού «Βενιζέλου», καθώς και τις εργασίες ανάδειξης των αρχαιοτήτων, αξίας 16.650.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.,

β) στις διαφοροποιημένες μελέτες και εργασίες κατασκευής του Σταθμού «Βενιζέλου» (σε σχέση με τη συμβατική λύση), που επανασχεδιάζεται βάσει της ως άνω Απόφασης, αξίας 13.000.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και

γ) τη συνέχιση της φύλαξης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων του συνόλου του Έργου, τις μελέτες και εργασίες ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων του συνόλου του Έργου, πέραν του Σταθμού «Βενιζέλου», μέσω επανατοποθετήσεων στους Σταθμούς «Αγ. Σοφία» και «Διασταύρωση Σιντριβάνι» και όσες εργασίες προκύπτουν από το Πρακτικό της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε προς τούτο, κατόπιν εγκρίσεως του ΥΠΠΟΑ, καθώς και τις μελέτες εφαρμογής αναστήλωσης του Μνημείου Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ), που θα αποζημιωθούν απολογιστικά στο σύνολό τους, αξίας 15.700.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Το σχέδιο της συμπληρωματικής σύμβασης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση.

Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται σειρά λόγω και που οδήγησαν στο να ληφθούν οι παραπάνω αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η Απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία ενέκρινε τη μελέτη κατασκευής του Σταθμού «Βενιζέλου» με την προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και την επανατοποθέτηση κάθε μιας από αυτές στην αυτή θέση, κατά ποσοστό 92%, μετά τη λήξη των εργασιών, βάσει της οποίας προκύπτουν δαπάνες για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον Σταθμό «Βενιζέλου», υπολείπεται αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στη Βόρεια και στη Νότια Πρόσβαση, ή ότι προκειμένου να επανατοποθετηθούν/ αναδειχθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα ο Σταθμός «Βενιζέλου» επανασχεδιάζεται στο σύνολό του και δημιουργείται κατάλληλος χώρος για την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο επίπεδο -1 του Σταθμού και το επίπεδο θέασης, επομένως απαιτούνται επιπλέον εργασίες για την κατασκευή του Σταθμού «Βενιζέλου», πέραν των συμβατικά προβλεπόμενων κ.λπ.

Επίσης, στο πλαίσιο κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, τέθηκαν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με το στάδιο προ της απόσπασης των αρχαιοτήτων του Σταθμού «Βενιζέλου», κατά την εκτέλεση των εργασιών απόσπασης και κατά το στάδιο της επανατοποθέτησής τους, που επιφέρουν επιπλέον δαπάνες.

Η χρονική ολίσθηση των αρχαιολογικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων συνθηκών- μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το εκτεταμένο εύρος των αρχαιολογικών ευρημάτων στους Σταθμούς «Αγ. Σοφία», «Σιντριβάνι» και «Βενιζέλου», έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αρχαιολογικών δαπανών (π.χ. φύλαξη, συντήρηση αρχαιοτήτων κ.ά.), δεδομένου ότι σύμφωνα με το ν.3028/2002, η σωστική ανασκαφή χρηματοδοτείται από τον Κύριο του Έργου.

Όπως σημειώνεται, «οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού “Βενιζέλου” είναι σε εξέλιξη και αφορούν στο αντικείμενο της Κύριας Σύμβασης του έργου κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης, οι συμπληρωματικές εργασίες του εν λόγω Σταθμού δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από αυτές της αρχικής Σύμβασης, καθώς θα πρέπει να εκτελούνται παράλληλα και στην ίδια θέση. Ομοίως, η συνέχιση της φύλαξης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων του συνόλου του Έργου αλλά και αυτών που θα αποκαλυφθούν από την αρχαιολογική ανασκαφή στον Σταθμό «Βενιζέλου και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων του Έργου, είτε αυτή προκύπτει από Αποφάσεις του ΥΠΠΟΑ που δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα είτε προκύπτουν από την Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί προς τούτο, δεν δύνανται να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από τις εργασίες της αρχικής Σύμβασης».

insider.gr
sidirodromikanea.blogspot.com