Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Tο τρένο Συνδέοντας την Ευρώπη Express και στην Ελλάδα.

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, ένα ειδικό τρένο της ΕΕ θα διασχίσει την ήπειρο από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2021, σταματώντας σε περισσότερες από 100 πόλεις σε 26 χώρες
Σύμφωνα με πληροφορίες  των «Σ.Ν» το Ευρωπαϊκό τρένο θα αφιχθεί και στην Ελλάδα και  θα πραγματοποιήσει στάσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

europa.eu
sidirodromikanea