Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Τι αλλάζει στις απεργίες και στη λειτουργία των συνδικαλιστικών σωματείων – Τα νέα δεδομένα.

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο που διεξάγονται οι απεργίες και στον τρόπο λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων φέρνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που σταδιακά αρχίζει να μπαίνει για τα καλά στην εργασιακή καθημερινότητα.

Του Θεόδωρου Βγενή

Μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη για την προστασία της εργασίας εκδίδονται οι απαραίτητες εγκύκλιοι και υπουργικές αποφάσεις που δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές στις υπηρεσίες του υπουργείου αλλά και τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή εργαζόμενους και εργοδότες.
Η πιο σημαντική αλλαγή έχει να κάνει με τις απεργίες στους φορείς κοινής ωφέλειας. Το υπουργείο βάζει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας θέλοντας να προστατεύσεις το κοινωνικό σύνολο από τις συνδικαλιστικές πιέσεις.

Τι αλλάζει με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις απεργίες

Με το νέο πλαίσιο θα είναι υποχρεωτική η παρουσία Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, (πέραν του Προσωπικού Ασφαλείας), ώστε να αντιμετωπίζονται οι στοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.
Οι στοιχειώδεις ανάγκες ορίζονται ως τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να εργάζεται κατ’ ελάχιστον το 33% της εργατική δύναμης για το κοινό καλό.

Την ίδια στιγμή, το προσωπικό ασφαλείας δεν είναι απλά στα… λόγια, καθώς η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως τον εργοδότη, πριν από την έναρξη της, τα ονόματα των εργαζομένων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Προσωπικό Ασφαλείας.
Η Ελάχιστη Εγγυημένη Υπηρεσία εφαρμόζεται στους εξής κλάδους: Παροχής υγειονομικών υπηρεσιών από νοσηλευτικά εν γένει ιδρύματα, Διύλισης και διανομής ύδατος, Παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή καύσιμου αερίου, Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου, Μεταφοράς προσώπων και αγαθών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα, Τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, Αποχέτευσης και απαγωγής ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων και αποκομιδής και εναποθέσεως απορριμμάτων, Φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων στα λιμάνια και τέλος, Τραπέζης της Ελλάδος, Πολιτικής Αεροπορίας και κάθε είδους υπηρεσιών ή τμημάτων υπηρεσιών που απασχολούνται με την εκκαθάριση και πληρωμή των μισθών του προσωπικού τους.


Παράλληλα, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν ότι με το νέο πλαίσιο θωρακίζονται και οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν και όχι να συμμετάσχουν στην εκάστοτε απεργία. Κι αυτό, γιατί οι συνδικαλιστές που κηρύσσουν την απεργία θα πρέπει πλέον να προστατεύουν το δικαίωμα των εργαζομένων που δεν συμμετέχουν στην απεργία. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να πηγαίνουν και να φεύγουν με ασφάλεια, ελεύθερα και χωρίς εμπόδια από την εργασία τους και φυσικά χωρίς την άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας.

enikos.gr
sidirodromikanea