Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές από την Ε.Ε.

Οι προσπάθειες αναθεώρησης της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές συνεχίστηκαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο για την αλλαγή του νομοθετικού κειμένου. Μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα επεκταθεί για να καλύψει όλες τις πολυτροπικές μεταφορές που υπόσχονται εξοικονόμηση εξωτερικού κόστους.

Της Majorie van Leijen


Η τροποποίηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια. Το κείμενο, που χρονολογείται πριν από 28 χρόνια, πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Η μεταβαλλόμενη πραγματικότητα και οι φιλοδοξίες απαιτούν νέα μέτρα, ιδίως υπό το πρίσμα των στόχων της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή. Η Διεθνής Ένωση Συνδυασμένων Μεταφορών Σιδηροδρόμων (UIRR) ήταν ένας από τους οργανισμούς που υποστηρίζουν τις αλλαγές.

Εκτίμηση Επιπτώσεων Έναρξης

Στις 19 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την εκτίμηση των επιπτώσεων στην αρχή (IIA), η οποία καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου πρόκειται να αναπτυχθεί η τροπολογία. Το ΔΣ αντανακλά τους στόχους του Ευρωπαϊκού Δικαίου για το Κλίμα και τη Στρατηγική για Έξυπνη και Βιώσιμη Κινητικότητα (SSSM), ενώ πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την 6η Παγκόσμια Έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή της IPCC.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα για την απαλλαγή από τον άνθρακα, απαιτείται σημαντική υιοθέτηση πιο βιώσιμων επιλογών μεταφορών, υποστηρίζει το UIRR. Λόγω του ευρέος φάσματος των εξωτερικών μεταφορών που δεν αντικατοπτρίζονται στις τιμές των οδικών μεταφορών σήμερα, η αγορά δεν παρέχει προς το παρόν επαρκή κίνητρα, υποστηρίζει η Επιτροπή. Απαιτείται πλαίσιο ενιαίων συνθηκών και μέτρων στήριξης σε επίπεδο ΕΕ για την επίτευξη των στόχων που περιλαμβάνονται στον SSSM για την αύξηση του μεριδίου αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

Νέα μέτρα

Διάφορα μέτρα περιγράφονται στο ΔΣ για να εξεταστούν τους επόμενους μήνες:
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε όλες τις διατροπικές ή πολυτροπικές μεταφορές που υπόσχονται να εξοικονομήσουν εξωτερικότητες πέρα ​​από ένα ορισμένο όριο κατά την αξιολόγηση έναντι των οδικών μεταφορών μόνο με κοινή μέθοδο υπολογισμού. Οι τερματικοί σταθμοί πρέπει να κατηγοριοποιηθούν για να προσανατολιστούν την ανάπτυξή τους και να αναπτυχθεί ένα σύστημα επισήμανσης για όλες τις εμπορευματικές μεταφορές.
Η προηγούμενη επιλογή συν μια απαίτηση τακτικής ανάλυσης του συστήματος μεταφορών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων στήριξης που επέλεξαν τα κράτη μέλη.
Οι δύο προηγούμενες επιλογές συν μια σειρά υποχρεωτικών μέτρων υποστήριξης.
Και στα τρία σενάρια θα εξεταστεί η διατήρηση των οφελών μόνο για συνδυασμένες μεταφορές που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία.
«Αν ο υπεύθυνος χάραξης πολιτικής νομοθετήσει έναν ορισμό των Συνδυασμένων Μεταφορών ή τον αντικαταστήσει με έναν υπολογιστή εξωτερικότητας-που δημιουργήθηκε για να καθορίσει ποιες εναλλακτικές λύσεις οδικών μεταφορών πρόκειται να υποστηριχθούν-δεν μεταβάλλει την ανάγκη για υπηρεσίες εσωτερικής μεταφοράς εμπορευμάτων που είναι ενεργειακά αποδοτικές, μηδενικές -άνθρακες, χαμηλής ρύπανσης, ασφαλείς, δεν συμβάλλουν στη συμφόρηση και προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας με υγιή ισορροπία εργασίας/ζωής », αναφέρει το UIRR.
«Αυτό που έχει σημασία είναι η λειτουργικότητα των κανονιστικών συνθηκών στην πραγματική ζωή: απλοποιεί ένα ούτως ή άλλως περίπλοκο κανονιστικό πλαίσιο; Κάνει ευκολότερη την επιβολή;

Διατροπικό πιο αποτελεσματικό

«Η τεχνική διατροπικής μεταφόρτωσης είναι η πιο αποτελεσματική για τη μεταφορά φορτίου με φορτηγό και μισό φορτηγό από οδικό σε σιδηροδρομικό φορτίο και άλλα βιώσιμα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων. Η πιο αποτελεσματική και λιγότερο ριψοκίνδυνη λύση για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών-μέσω της μετατόπισης φορτίου που μεταφέρεται σήμερα από άκρο σε άκρο με φορτηγά-είναι οι συνδυασμένες μεταφορές μηδενικού άνθρακα. Η UIRR θα συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία για την ανάπτυξη της πρότασης για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνδυασμένες μεταφορές βάσει αυτής της παραδοχής », κατέληξε ο όμιλος βιομηχανίας.
Η τροποποίηση της Οδηγίας για CT υποβλήθηκε αρχικά από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, αλλά αποσύρθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 , για την απογοήτευση του UIRR. «Αυτή η καθυστέρηση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εάν η απόσυρση έχει ως αποτέλεσμα την επανατοποθέτηση τροπολογίας με βελτιωμένο, πιο αποτελεσματικό περιεχόμενο», σχολίασε τότε. Το νέο IIA είναι μια νέα σπίθα ελπίδας στη διαδικασία.

https://www.railfreight.com/intermodal/2021/08/26/new-input-for-changed-to-combined-transport-directive/

sidirodromikanea