Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.

Αύριο Πέμπτη 27 Μαΐου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ, με σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1ον- Λήψη Απόφασης εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για τη σύναψη και την υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης «ήσσονος σημασίας» του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΩΝ»

2ον- Λήψη Απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ TO ΤΧ5 ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΠΛΑΤΕΩΣ (ΟΡΙΑ ΤΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» Α.Δ. 1945.

3ον- Τροποποίηση - συμπλήρωση όρων πληρωμής Συμβάσεων.

4ον-Τροποποίηση της πιο πρόσφατης Απόφασης 5915 του Δ.Σ. που αφορά στον Διαχωρισμό της Εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του Αρθρου του Ν.3891/2010.

5ον- Έγκριση Πρακτικού Α της Επιτροπής Διαγωνισμού με ΑΔ 2253, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Αξιολόγηση, από Κοινοποιημένο Οργανισμό, της συμμόρφωσης των υφιστάμενων σιδηροδρομικών σταθμών του δικτύου στο τμήμα γραμμής ΚΙΑΤΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ(ΣΚΑ) - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΟΙΝΟΗ - ΤΙΘΟΡΕΑ, ΓΙΑΑΑΙΟΦΑΡΣΑΑΟΣ - ΚΑΑΑΜΙΙΑΚΑ, ΑΑΡΙΣΑ - ΒΟΑΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ- ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ»

και 6ον- Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea