Τετάρτη 28 Απριλίου 2021

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ-ΑΝ. ΓΡΑΜΜ.Π.Ε.-Δ/ΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Δ.