Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι αγωνίζονται να εξισορροπήσουν τις απώλειες που σχετίζονται με το Covid.

Οι ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές υπηρεσίες φαίνεται να αντιμετωπίζουν οικονομικά εμπόδια στις αρχές του 2021. Το έτος ξεκίνησε δυσοίωνο, καθώς οι απώλειες που σχετίζονται με το Covid για τις υπηρεσίες επιβατών και εμπορευματικών μεταφορών δεν εγγυώνται κανένα παράθυρο βελτίωσης για τους επόμενους μήνες.
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) ήρθε να επιβεβαιώσει την αρχική της έκθεση από τον Ιανουάριο με μια μελέτη παρακολούθησης.

Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσίασαν σχετικά μέτρια επίδραση σε σύγκριση με την κυκλοφορία των επιβατών. Σύμφωνα με το CER, οι απώλειες για τους μεταφορείς εμπορευμάτων κυμαίνονται μεταξύ -3% και -32%. Ταυτόχρονα, οι μεταφορείς επιβατών αντιμετωπίζουν μια ευρύτερη διακύμανση με απώλειες που κυμαίνονται από -3% έως -91%.


Δυστυχώς, οι διαθέσιμοι αριθμοί δεν δείχνουν καμία τάση για βελτίωση κατά την επόμενη περίοδο. Αντίθετα, οι φθίνουσες τάσεις που παρατηρήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 φαίνεται να επικρατούν στην ελαφρά ανάκαμψη του τέλους του έτους. «Από την αρχή της πανδημίας, οι σιδηρόδρομοι δεν υστερούσαν καθόλου στην κίνηση των επιβατών και των εμπορευματικών μεταφορών. Ωστόσο, η πανδημία επηρέασε άνευ προηγουμένου την οικονομική βιωσιμότητά τους. Είναι ακόμη πιο επείγον το ότι οι πολιτικοί φορείς λήψης αποφάσεων παρέχουν επαρκές επίπεδο στήριξης στους σιδηροδρομικούς φορείς για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του COVID-19 », σχολίασε ο Alberto Mazzola, Εκτελεστικός Διευθυντής της CER.

Στοιχεία Ιανουαρίου

Η βιομηχανία σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ υπέστη απώλεια εσόδων 2 δισεκατομμυρίων από το προηγούμενο έτος, υποδηλώνοντας μείωση 12%. Η ζημία ήταν πολύ πιο εκτεταμένη για την κυκλοφορία επιβατών: ο κλάδος έχασε 42 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, μείωση 42% σε σύγκριση με το 2019. Συνολικά, η σιδηροδρομική βιομηχανία της ΕΕ έχασε 26 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα πέρυσι λόγω της πανδημίας COVID-19 .

Νίκος Παπατόλιος


https://www.railfreight.com/railfreight/2021/03/19/european-railways-struggle-to-balance-covid-related-losses/

Επιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης
sidirodromikanea