Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Αύριο το Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στα πλαίσια ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξη είναι:
1ον-Έκδοση εταιρικής χρεωστικής κάρτας από την ALPHA BANK. 

2ον - Κατάταξη προσωπικού σε ανώτερη μισθολογική κατηγορία.

3ον- Κατάταξη προσωπικού με προώθηση δύο μισθολογικών κλιμακίων λόγω αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

4ον- Τροποποίηση της πρόσφατης Απόφασης 5847 του Δ.Σ. που αφορά στον Διαχωρισμό της Εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του Αρθρου του Ν.3891/2010»

5ον- Μεταβολή κατάστασης Ισόπεδης Διάβασης Αγ. Αννης (Χ.Θ. 4+615 γρ. Π-Π) από φυλασσόμενη (Φ1) σε αφύλακτη (A3).

6ον- Έγκριση των υπ' αριθμ. 04Β/18.01.2021 και 04Γ/11.03.2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) με τα οποία προτείνει την κατακύρωση του έργου «Καθαρισμός στεγασμένων και υπαίθριων χώριον των σταθμών του Σιδηροδρομικού Δικτύου» του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 85253) με αριθμό διακήρυξης 19004/04.03.2020.
και 7ον-Ανακοινώσεις


sidirodromikanea