Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Την Πέμπτη το Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:


1ον-Έγκριση του υπ’ αριθμόν 11 /A/12-2-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 102038) με αριθμό διακήρυξης 20010/04-01-2021 για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής στο πλαίσιο του Υποέργου 4 : Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία λογισμικού - Σχεδιασμός και ανάπτυξη διακομιστή αναφορών και συμβολαίων - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εργαλείου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλεια Πληροφοριών (ISMS) (δραστηριότητες 3, 5, 6, 10, 12) της Πράξης με τίτλο ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (TSI) ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ (TAP) ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (TAF) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAF/TAP-TSI.».

2ον - Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανασυνταγμένου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ - Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

3ον-Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

Και 4ον- Μετακινήσεις προσωπικού για το έτος 2021.