Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΡΓΟΣΕ ανέθεσε έργο κατασκευής σιδηροδρομικής στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας.

Η διάρκειά κατασκευής του έργου στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας είναι 24 μήνες, ενώ προβλέπεται πρόσθετη 24μηνη περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης μετά την αποπεράτωση.

Ακόμη ένα έργο που αφορά στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΡΓΟΣΕ.

Συγκεκριμένα χθες, 22 Φεβρουαρίου, υπογράφτηκε η σύμβαση ανάθεσης του έργου κατασκευής της Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας (Α.Δ. 752), συμβατικού τιμήματος 801.561,78 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020».
Ανάδοχος του έργου, που δημοπρατήθηκε μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), ανακηρύχθηκε η εταιρεία «SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SOLIS Α.Ε.». Η επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο αυτό.Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή των παρακάτω:
δύο αποβαθρών εκατέρωθεν των υφισταμένων σιδηροδρομικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων (ΣΓΥΤ), μήκους 150 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων η κάθε μία,
ενός κλιμακοστασίου με ανελκυστήρα,
πασαλοτοίχου αντιστήριξης γαιών μήκους 30 μέτρων στην άνω πλευρά της ΣΓΥΤ αποβάθρας, καθώς και
δύο μεταλλικών στεγάστρων επί των αποβαθρών, μήκους 35 μέτρων το καθένα.
Πέραν των ανωτέρω, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στις παράπλευρες οδούς στον χώρο της Σιδηροδρομικής Στάσης, τη διαχείριση και απομάκρυνση των όμβριων υδάτων, τον ηλεκτροφωτισμό αποβαθρών και περιβάλλοντος χώρου, την ηλεκτρική προστασία παρακείμενων των σιδηροδρομικών γραμμών μεταλλικών κατασκευών λόγω ηλεκτροκίνησης, καθώς και τα προσωρινά και μόνιμα μέτρα ασφαλείας εργαζομένων και κοινού.

Σημειώνεται ότι η διάρκειά κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες, ενώ προβλέπεται πρόσθετη 24μηνη περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης μετά την αποπεράτωση.

Αναφορικά με την υπογραφή της σύμβασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης σημείωσε: «Η ΕΡΓΟΣΕ προχωρά με ταχύ ρυθμό την υλοποίηση της αποστολής της, την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και επέκτασης του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Με συνεχείς προκηρύξεις έργων, δημοπρατήσεις και συμβασιοποιήσεις, τα έργα προχωρούν, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε τα νέα έργα που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του ελληνικού σιδηρόδρομου».

euro2day.gr
sidirodromikanea.blogspot.com