Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Σήμερα η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Σήμερα Πέμπτη 28 Ιανουαρίου και ώρα 15:30 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Τροποποίηση - Παράταση του χρόνου διάρκειας λήξης της σύμβασης 7974/31.12.2020, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΟΣΕ, με ανθρώπινο δυναμικό», βάσει του άρθρου 337 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ. 147Α/8-8-2016). 
2ον- Λήψη Απόφασης έγκρισης, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, του από 18.01.2021 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΣ ΕΝ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» ( Α.Σ. 1611), για βλάβες που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 04 προς 05.01.2021, στην περιοχή του Νομού Σερρών.

3ον - Λήψη Απόφασης έγκρισης, ως προς το οικονομικό αντικείμενο, του από 23.01.2021 Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΑΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΑΗΣ» (Α.Σ. 1605), για βλάβες που
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 12.01.2021, στο Ν. Έβρου και στο Ν. Ροδόπης.

και 4ον - Ανακοινώσεις.