Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Αυτοκινητάμαξα FIAT ΑΑ 32.80 στο σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης λίγο πριν την απόσυρσή της στους Λαχανόκηπους το 2005. Εικόνες.Αυτή η αυτοκινητάμαξα προηγήθηκε και αποσύρθηκε το 1999Φωτογραφίες: Χρήστος Γιαννακίδης