Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΜΕ-ΟΤΕ.