Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο επιβάλλει πρόστιμο στους Λιθουανικούς σιδηροδρόμους.

Η απόφαση της Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο στους λιθουανικούς σιδηροδρόμους (LG) το 2017 είναι σωστή. Αυτή είναι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόστιμο επιβλήθηκε στον σιδηροδρομικό φορέα με την κατηγορία της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης του στη Λιθουανική αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

 Το πληρωτέο ποσό μειώθηκε από περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, απορρίφθηκαν αξιώσεις αποζημίωσης από τη Latvian Railways και την LDZ Cargo.

Η ετυμηγορία του Γενικού Δικαστηρίου ήρθε ως αποτέλεσμα μιας προσφυγής που έλαβε ο Λιθουανικός Σιδηρόδρομος κατά της απόφασης της Επιτροπής να τους επιβάλει πρόστιμο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή είχε κάθε δικαίωμα να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση σύμφωνα με το άρθρο 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ).

Ιστορικό της διαφοράς

Από το 1999, οι λιθουανικοί σιδηρόδρομοι συνεργάζονταν με τον αερομεταφορέα Orlen, θυγατρική της PKN Orlen, για τη μεταφορά πετρελαίου από το διυλιστήριο της εταιρείας στο λιθουανικό λιμάνι Klaipeda.
Το 2008, η Orlen εξέτασε εναλλακτικές επιλογές θαλάσσιων μεταφορών λόγω διαφωνιών σχετικά με τα ποσοστά υπηρεσιών που προσέφερε η LG. Η εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει τη θαλάσσια δραστηριότητά της από το λιμάνι της Klaipeda στα λιμάνια της Ρίγας και της Ventspils της Λετονίας. Με τη μετάβαση στους λιμένες της Λετονίας, η Orlen αποφάσισε να αναθέσει τη σιδηροδρομική μεταφορά των προϊόντων της στους λεττονικούς σιδηροδρόμους.

Απειλητικές

Η LG θεώρησε αυτήν την κίνηση απειλητική, καθώς θα χάσει μια κερδοφόρα συνεργασία. Κατά συνέπεια, και με το πρόσχημα της αποκατάστασης ζημιών, ο λιθουανός αερομεταφορέας διέλυσε σιδηροδρομική γραμμή μήκους 19 χιλιομέτρων που θα διευκόλυνε την κυκλοφορία προς τη Λετονία. Ο Ορλέν και οι λετονικοί σιδηρόδρομοι αντέδρασαν σε αυτήν την κίνηση επειδή, κατά την άποψή τους, αποτελούσε σαφή υπονόμευση του ανταγωνισμού που είχε ως στόχο την ενίσχυση του μονοπωλίου της LG.
Εκ μέρους της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι λιθουανικοί σιδηρόδρομοι εκμεταλλεύτηκαν τον κυρίαρχο ρόλο τους και επέβαλαν πρόστιμο 28 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η Latvian Railways και η θυγατρική της LDZ Cargo ζήτησαν αποζημιώσεις σχεδόν 82 εκατομμυρίων ευρώ για απώλειες που υπέστησαν λόγω της αποσυναρμολόγησης των σιδηροδρομικών γραμμών.

Ετυμηγορία

Οι λιθουανικοί σιδηρόδρομοι απέρριψαν άμεσα τους προαναφερθέντες ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι έχουν πολιτικά κίνητρα. Επιπλέον, έλαβαν μέτρα κατά της απόφασης για πρόστιμο για την εφαρμογή αθέμιτου ανταγωνισμού. Η αγωγή, μαζί με τις αξιώσεις αποζημίωσης, εξετάστηκε από το Γενικό Δικαστήριο, με την τελική απόφαση να δικαιολογεί το επιβληθέν πρόστιμο στην LG.

Ωστόσο, το Δικαστήριο απέρριψε τις αξιώσεις αποζημίωσης. Σύμφωνα με την τελική απόφαση, οι λιθουανικοί σιδηρόδρομοι παραβίασαν πράγματι τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, αλλά δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις οικονομικές απώλειες των λετονικών εταιρειών. Αυτό συμβαίνει επειδή το Συνέδριο εκτιμά ότι «οι μακρύτερες διαδρομές προς τους λιμένες της Λετονίας δεν θα ήταν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τη διαδρομή προς Klaipeda».

Νίκος Παπατόλιος

railfreight.com/railfreight/2020/11/27/european-court-upholds-fine-on-lithuanian-railways

Επιμέλεια:    Χρήστος Γιαννακίδης