Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020

2004: Σιδηροδρομικός σταθμός Αθήνας.

 
Φωτογραφίες: Χρήστος Γιαννακίδης