Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020

Η πρόταση Γάλλου Συνταγματάρχη στο Βενιζέλο να επεκταθεί μέσω Βάλτου και Αχελώου ο σιδηρόδρομος Αγρίνιο-Άρτα.

Η προτεινόμενη διαδρομή του σιδηρόδρομου από τον Γάλλο Συνταγματάρχη Πλεσσίς το 1912 στην έκθεσή του προς τον Βενιζέλο.

Του Λίνου Υφαντή,

Πολλοί ζητούσαν την επέκταση του σιδηροδρόμου στη Δυτική Ελλάδα ειδικά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ήταν η εποχή που οι τοπικές κοινωνίες πίστευαν στο έργο, διότι ο τότε Σιδηρόδρομος Βορειοδυτικής Ελλάδος είχε ωφελήσει τα μέγιστα την πόλη του Αγρινίου και όλη την περιοχή.
Ειδικά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων διαφαίνονταν η επέκταση του Ελληνικού κράτους προς την Ήπειρο. Κύριο ζητούμενο ήταν αντίστοιχα και η επικοινωνία με τρένο της περιοχής αυτής με την υπόλοιπη Ελλάδα.
Έτσι λοιπόν,τον Μάρτιο του 1912 ο Γάλλος Συνταγματάρχης Πλεσσίς υποβάλλει έκθεση στο Βενιζέλο, με την οποία ζητά να γίνει η σιδηροδρομική γραμμή Αγρινίου-Άρτας μέσω Αχελώου.
Τι εννοούσε ο Γάλλος Συνταγματάρχης; Να χαραχθεί η σιδηροδρομική γραμμή στην ουσία μέσω της περιοχής σημερινής Λίμνης Κρεμαστών και να διέρχεται δίπλα από το σημερινό Εμπεσό, χαμηλά και νότια από το Περδικάκι, τα Βρουβιανά και το Αυλάκι δηλαδή μέσω του Βάλτου. Στη συνέχεια να παρακάμπτει τον ορεινό όγκο του Δήμου Τετραφυλίας Άρτας και να ακολουθεί δεξιά την κοιλάδα μέσω των χωριών Άνω Κολεντίνης και να καταλήγει στην Άρτα μέσω της περιοχής της σημερινής τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου.
Μάλιστα ο Πλεσσίς θεωρούσε την λύση αυτή ως την πιο οικονομική. Σύμφωνα με τη λογική του, δεν θα απαιτούνταν ιδιαίτερο κόστος, ούτε σύραγγες και έργα υποδομής, όταν ο σιδηρόδρομος θα παρέκαμπτε ορεινούς όγκους και θα διερχόνταν χαμηλά. Μάλιστα θα έδινε ανάπτυξη σε εκείνες της περιοχές και στον παραποτάμιο χώρο γενικότερα, σε μια εποχή που υπήρχε οικονομική δραστηριότητα διότι τα γύρω χωριά ήταν πολυπληθή και κατοικούνταν στην αγροτική ορεινή Ελλάδα των αρχών του 2οου αιώνα.
Τελικά το σχέδιο του Πλεσσίς δεν υλοποιήθηκε ποτέ και έμεινε από το δυσκίνητο ελληνικό κράτος όνειρο θερινής νυκτός, όπως έγινε συνολικά με όλη τη σιδηροδρομική γραμμή βορειοδυτικής ελλάδος, η οποία εγκαταλείφθηκε στην τύχη της…

Με πληροφορίες από:
Νεολόγος Πατρών, φύλλο 30-3-1912.

agrinionews.gr