Οι αυξήσεις συντάξεων και τα αναδρομικά για συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 (*)

 Πίνακας 1 (με 31 ως 37 έτη ασφάλισης)

(*) ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΣ-ΑΚΑΓΕ (ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 3%-14% ΓΙΑ ΜΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1.400€) ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 6% ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ.