Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

Στο ΤΑΙΠΕΔ ο μηχανισμός επιτάχυνσης μεγάλων έργων. Τα στάδια υλοποίησης και επιτάχυνσης σιδηροδρομικών έργων

Υπηρεσία που θα αναλάβει να «ωριμάζει» τα έργα, ώστε να μην καθυστερούν οι διαγωνισμοί και οι αναθέσεις, δημιουργείται υπό την ομπρέλα του ΤΑΙΠΕΔ. Στόχος να ενταχθούν έργα ύψους περί τα πέντε δισ. ευρώ.

Περισσότερα από 40 μεγάλα έργα, προϋπολογισμού άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, επιδιώκει να εντάξει η κυβέρνηση σε ένα νέο «μηχανισμό επιτάχυνσης», που δημιουργείται στο ΤΑΙΠΕΔ. Η πρόταση για την εμπλοκή της ΕΕΣΥΠ στην προσπάθεια καλύτερης προετοιμασίας των μεγάλων έργων (από πλευράς μελετών, απαλλοτριώσεων, κ.α.), ώστε να επιταχυνθεί η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, έγινε από την ελληνική πλευρά και την αποδέχθηκαν οι δανειστές, όπως αναφέρεται στη σημερινή έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας.

Σύμφωνα με υπολογισμούς στελεχών της κατασκευαστικής αγοράς, σήμερα μεσολαβούν κατά μέσο όρο περίπου 60 μήνες από την έναρξη προετοιμασίας ενός έργου μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται ακόμα περισσότερα χρόνια μέχρι την ανάθεση ενώ τα κενά στην προετοιμασία οδηγούν σε καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών.

Στον «μηχανισμό επιτάχυνσης» θα ενταχθούν στρατηγικά έργα, με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 20 εκατ. ευρώ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και της τεχνολογίας. Η κυβέρνηση υπολογίζει πως συνολικά θα ενταχθούν 40-45 έργα, με μέσο προϋπολογισμό που θα φτάνει τα 120 εκατ. ευρώ.

Αυτή την περίοδο προετοιμάζεται το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να ενταχθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία στο ΤΑΙΠΕΔ, με διακριτό ρόλο, ώστε να μην επηρεάζεται ο κύριος σκοπός, που είναι η αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και οι ιδιωτικοποιήσεις.

Ειδικά για τα σιδηροδρομικά έργα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί πως θα παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης και επιτάχυνσης σε τρία στάδια: Πρώτα θα κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος των έργων για την περίοδο μέχρι το 2030, με στοιχεία κόστους, ωρίμανσης, κ.α. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού των ελληνικών σιδηροδρόμων και, τέλος, σχέδιο αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ και της θυγατρικής ΕΡΓΟΣΕ, ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες υλοποίησης και παρακολούθησης των έργων και του εν λειτουργία σιδηροδρομικού δικτύου.


Φώτης Κόλλιας
euro2day.gr