Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020

Τι ισχύει για τις ακυρώσεις εισιτηρίων όταν ταξιδεύετε με τρένο.

Για την ακύρωση εισιτηρίων που έχουν εκδοθεί σε εισιτήριο σιδηροδρομικού τύπου RCT2, από φυσικά σημεία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ισχύουν τα παρακάτω:

- Έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας εκδίδεται ονομαστικό κουπόνι το οποίο ισχύει για ένα χρόνο, για ένα ταξίδι και με αξία  ίση με την ονομαστική αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (αν η αξία του νέου τίτλου είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η διαφορά σε αξία ΔΕΝ επιστρέφεται).

- Από 48 ώρες έως και δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας εκδίδεται ονομαστικό κουπόνι το οποίο ισχύει για ένα χρόνο, για ένα ταξίδι και με αξία ίση με το 80% της ονομαστικής αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (αν η αξία του νέου τίτλου είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η διαφορά σε αξία ΔΕΝ επιστρέφεται). 
- Λιγότερες από δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας εκδίδεται ονομαστικό κουπόνι το οποίο ισχύει για ένα χρόνο, για ένα ταξίδι και με αξία ίση με το 50% της ονομαστικής αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς (αν η αξία του νέου τίτλου είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, η διαφορά σε αξία ΔΕΝ επιστρέφεται). 
Σε κάθε περίπτωση αλλαγής, ακύρωσης, τροποποίησης υπάρχοντος τίτλου μεταφοράς, ακυρώνεται ο αρχικός τίτλος και εκδίδεται νέος.

Για την ακύρωση εισιτηρίων, που έχουν εκδοθεί διαδικτυακά, μέσω ιστοσελίδας tickets.trainose.gr ή μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, ισχύουν τα παρακάτω:

• Έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή αντιτίμου ίση με την ονομαστική αξία του αρχικού τίτλου μεταφοράς. 
• Από 48 ώρες έως και δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή αντιτίμου ίση με το 80% της ονομαστικής αξίας του αρχικού τίτλου μεταφοράς. 
• Από 2 ώρες και μέχρι μια ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας ο επιβάτης δικαιούται επιστροφή αντιτίμου ίση με το 50% της ονομαστικής αξίας του αρχικού τίτλου μεταφοράς. 
• Μετά την παρέλευση της μιας ώρας πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από την αφετηρία του δρομολογίου δεν γίνεται επιστροφή αντιτίμου. 

Οι ακυρώσεις εισιτηρίων διαδικτυακής έκδοσης γίνονται μέσω του 14511 με χρέωση από Ελλάδα, σταθερό: 0,646€/λεπτό, κινητό: 0,984€/λεπτό με επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας 12%-20%, ανάλογα με το μηνιαίο λογαριασμό, προ ΦΠΑ. 
O επιβάτης πρέπει να απευθυνθεί στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών ή στα σημεία πώλησης και η διαδικασία ακύρωσης να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από τον αρχικό σταθμό αφετηρίας του δρομολογίου της. 
Για το λόγο αυτό συνιστάται ο επιβάτης να απευθύνει το αίτημά του για ακύρωση εισιτηρίου νωρίτερα των 60 λεπτών πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Επίσης, επισημαίνεται ότι η ακύρωση αιτείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών ή του τηλεφωνικού κέντρου. 
Tο αντίτιμο του εισιτηρίου που ακυρώνεται επιστρέφεται στην πιστωτική κάρτα του επιβάτη. 
Εφόσον ο επιβάτης επιμένει να του εκδοθεί κουπόνι, τότε η αξία του εκδιδόμενου ονομαστικού κουπονιού υπόκειται σε παρακράτηση ύψους 2%. Αν το εισιτήριο έχει αγοραστεί μέσω PAYPAL η αντίστοιχη παρακράτηση ανέρχεται σε 4%. 
Για την ακύρωση του εισιτηρίου που έχει εκδοθεί διαδικτυακά σε φυσικό σημείο πώλησης είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η γνώση του κωδικού ασφαλείας του εισιτηρίου. 
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής, ακύρωσης, τροποποίησης υπάρχοντος τίτλου μεταφοράς, ακυρώνεται ο αρχικός τίτλος και εκδίδεται νέος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το σύστημα.


trainose.gr