Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020

Καραμανλής: Το 2021 οι νέοι συρμοί τραμ - Πιο πυκνά τα δρομολόγια λεωφορείων.

«Η συχνότητα διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς είναι βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους» αναφέρει ο υπουργός Μεταφορών

Τις κινήσεις του υπουργείου Μεταφορών για το τεράστιο ζήτημα των συγκοινωνιών που έγινε εντονότερο με την πανδημία, εξήγησε σε απάντηση του στην σχετική ερώτηση της βουλευτή του Μερα25 Αγγελικής Αδαμοπούλου, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καραμανλής.

«Εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε και δεδομένων των λόγων δημόσιας ασφάλειας που συντρέχουν, η ΟΣΥ ΑΕ έχει ήδη προβεί σε πύκνωση των δρομολογίων όλων των λεωφορειακών γραμμών, τα δρομολόγια του Μετρό έχουν ήδη πυκνώσει και η συχνότητα διέλευσης των συρμών από τους σταθμούς είναι βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους» αναφέρει ο υπουργός Μεταφορών.
Μάλιστα, ενημερώνει ότι έχουν ήδη φτάσει στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού οι πρώτοι 4 συρμοί τραμ και βρίσκονται σε διαδικασία δοκιμών. «Η ένταξη των 25 συνολικά συρμών τραμ στην κυκλοφορία εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί σταδιακά κατά το 1ο εξάμηνο του 2021, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η προμήθεια 7 νέων διρευματικών συρμών του Μετρό για τις ανάγκες της Γραμμής 3, όταν ολοκληρωθεί η επέκταση προς Πειραιά και λειτουργήσει η σύνδεση αυτού με το Αεροδρόμιο» αναφέρει ο υπουργός.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καραμανλής στην απάντηση του ανάφερε:

«Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του συγκοινωνιακού έργου της ΟΣΥ ΑΕ ανέδειξε ότι η επιχειρησιακή δυνατότητά της κυμαίνεται σε χαμηλό πλαίσιο απόδοσης στο παρόν χρονικό διάστημα, λόγω της μη διαθεσιμότητας ικανού αριθμού λεωφορείων και οδηγών, δεδομένης της παλαιότητας των υφιστάμενων οχημάτων και του αυξημένου κόστους συντήρησης αυτών για την καθημερινή λειτουργία τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί απρόσκοπτα η συνέχεια της ασφαλούς και αξιόπιστης παροχής συγκοινωνιακού έργου προς το επιβατικό κοινό, αποφασίσθηκε η προμήθεια νέων λεωφορείων με διαδικασίες διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού.
Στην παρούσα φάση εκπονείται η μελέτη παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Renewal of the Urban Bus Fleets for the cities of Athens and Thessaloniki – AA-010370-001-Framework agreement to support EIB advisory services (EIBAS)» υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με κύριο του έργου την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παραδοτέο της ανωτέρω μελέτης αποτελούν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των νέων οχημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι διαδικασίες προμήθειας νέου στόλου είναι χρονοβόρες και η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με ποιοτικά κριτήρια αποτελεί προτεραιότητα των Φορέων και αδήριτη ανάγκη για την κοινωνία, προτάθηκε η μίσθωση 300 λεωφορείων ως προσωρινή και άμεσα υλοποιήσιμη λύση.
Ήδη από τις 24.09.2020 έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη της ΟΣΥ ΑΕ για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 'Μίσθωση ενενήντα (90) ντιζελοκίνητων αρθρωτών (με ρυμουλκό) και διακοσίων δέκα (210) κανονικών (διαξονικών), αστικών λεωφορείων, τα οποία αναμένονται έως το τέλος του 2020, ώστε να ενισχυθεί ο στόλος της ΟΑΣΑ ΑΕ.
Τα οχήματα προς μίσθωση θα είναι αστικού τύπου (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης. Τμήμα της συντήρησης των οχημάτων θα ανατεθεί στο τεχνικό προσωπικό της ΟΣΥ ΑΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.240.000,00€.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια νέων οχημάτων, η ολοκλήρωση της οποίας όμως, απαιτεί χρόνο, ενώ η λύση της μίσθωσης των 300 λεωφορείων επιλέγεται ως προσωρινή. Επιπλέον, προκειμένου να επιτευχθεί η άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, εξυπηρετώντας σκοπούς δημοσίου συμφέροντος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορoνοϊού COVID – 19, αποφασίστηκε η ανάθεση στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής της εκτέλεσης των δρομολογίων εξήντα (60) περιφερειακών γραμμών της περιοχής ευθύνης της ΟΑΣΑ ΑΕ.


Ήδη από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκίνησε σταδιακά η συνεργασία ΟΑΣΑ ΑΕ με την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, με την οποία
α) το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ θα ενισχυθεί με 200 οχήματα και 550 επιπλέον οδηγούς σε ημερήσια βάση,
β) θα επιτευχθεί το 100% της εκτέλεσης των προγραμματισμένων δρομολογίων με βελτιωμένες χρονοαποστάσεις και
γ) θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο της ΟΑΣΑ ΑΕ.
Για την αποτελεσματικότερη ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποφασίστηκε η ενίσχυση με προσωπικό των πάροχων του συγκοινωνιακού έργου του ομίλου ΟΑΣΑ (ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ), με την υπ ́ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/17298/25.9.2020 Απόφαση της Επιτροπής, της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) εγκρίθηκε η πρόσληψη διακοσίων (200) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ήτοι ογδόντα (80) ΔΕ Οδηγοί Συρμών και εκατόν είκοσι (120) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, καθώς και η πρόσληψη τετρακοσίων πενήντα πέντε (455) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΟΣΥ ΑΕ, ήτοι τριακόσιοι ογδόντα πέντε (385) ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων και εβδομήντα (70) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων».

ΣΟΦΙΑ ΣΠΙΓΓΟΥ
ethnos.gr