Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020

Εικόνα από το εμβληματικό Βρετανικό τρένο Statesman.

Το Statesman είναι ένα από τα πιο διάσημα τρένα στη Βρετανία και το οποίο πραγματοποιεί τουριστικά ταξίδια.
Αυτές τις ήμερες ανακοινώθηκε το δρομολόγιο που θα πραγματοποιήσει τον Μάρτιο του 2021.

coventrytelegraph.net