Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Σιδηροδρομικό δίκτυο δεν είναι μόνο ο "άξονας" Θεσσαλονίκη - Αθήνα!

Γράφει ο Σωτήρης Βενέτης

Αγαπητά Σ.Ν. 
Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του πολύ καλού ιστοτόπου σας https://sidirodromikanea.blogspot.com/2020/09/blog-post_431.html
δεν υπέστη βλάβη μόνο η σήραγγα της Όθρυος από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσε ο καλούμενος μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός", αλλά άφησε και αρκετά "κουσούρια" σε ευρύτερα σημεία του ελληνικού σιδ/κού δικτύου:

εφαρμόζεται μονοδρόμηση στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα, κρίνεται πλέον αναγκαστική η κυκλοφορία με ντιζεοκίνηση αντί της ηλεκτροκίνησης μεταξύ Λειανοκλαδίου – Παλαιοφαρσάλου, εφαρμόζονται υποχρεωτικές βραδυπορίες σε τμήματα της γραμμής και είναι πολλαπλές οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, παραμένει προσωρινά εκτός εμπορικής λειτουργίας ο σιδ/κός σταθμός Παλαιοφαρσάλου, με αποτέλεσμα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη - Παλαιοφάρσαλος να τερματίζουν στη Λάρισα, σε αναστολή κυκλοφορίας παραμένουν τα δρομολόγια στα τμήματα του σιδ/κού δικτύου Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα, Αθήνα - Καλαμπάκα, Θεσσαλονίκη - Καλαμπάκα καθώς και τα δρομολόγια στο τμήμα Λειανοκλάδι – Στυλίδα, ενώ τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1520 - 21 δεν διέρχονται πλέον των σιδ/κών σταθμών Μπράλου, Αμφίκλειας, Λιλαίας (παλαιά γραμμή), μέχρι νεωτέρας. 
Θα μπορούσαν οι σιδ/κές εταιρείες να εκδώσουν ένα λεπτομερές δελτίο τύπου με τις βλάβες, τα χιλιομετρικά σημεία που αυτές εκδηλώθηκαν και τον χρονικό ορίζοντα της αποκατάστασής τους; 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.