Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:


1ον- Έγκριση της «Δήλωσης Δικτύου» έτους 2021. 

2ον- Προϋπολογισμός έτους 2021. 

3ον- Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι: 

• Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ. 

• Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019 του Ομίλου ΟΣΕ Α.Ε. 

4ον- Έγκριση Σ.Σ.Ε. προσωπικού Ο.Σ.Ε. Α.Ε.. 

5ον- Παράταση του χρόνου διάρκειας λήξης της σύμβασης 7837/19.02.2020, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο «παροχή υπηρεσιών Φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΟΣΕ Α.Ε., με ανθρώπινο δυναμικό» βάσει του άρθρου 60 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020. 

6ον- Έγκριση για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ.147/08.08.2016), για το έργο «Τεχνική Μελέτη και κατάρτιση τεύχους Διακήρυξης για την ανάπτυξη συστήματος τηλεματικής Ο.Σ.Ε», συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας #60.000,00# €, χωρίς Φ.Π.Α. και #74.400,00# € με Φ.Π.Α. 24%. 

7ον- Να παρασχεθεί η σύμφωνη γνώμη του ΟΣΕ για την υπόγεια διέλευση κυκλωμάτων υψηλής τάσης 150KV από το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ, στο πλαίσιο του έργου του ΑΔΜΗΕ «Παραλλαγές Γ.Μ.150KV στην περιοχή Κουμουνδούρου για τη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής (Φάση ΙΙ)». 

8ον- Παραχώρηση από την ΕΤΒΑ στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. έκτασης, με σύσταση δικαιώματος επιφάνειας εντός εδαφικής έκτασης του «Α΄ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΛΟΥ» υπό διαλυτική αίρεση, έναντι τιμήματος ενός (1) ευρώ για την κατασκευή τμήματος του έργου της αναβάθμισης, κανονικοποίησης και ηλεκτροκίνησης γραμμής μετρικού και συνδυασμένου εύρους από Σ.Σ Λατομείου έως Σ.Σ. Διαλογής Βόλου στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ETCS L1 ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΒΙΠΕ – ΒΟΛΟΣ A.Δ 736». 

9ον- Τροποποίηση της Απόφασης Αριθμ. Φ121/41012/3768/21-08-2013 του ΦΕΚ Αρ. 2160/30-08-2013 για το Διαχωρισμό της Εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής σε εφαρμογή των προβλεπόμενων του Άρθρου του Ν.3891/2020 » 

και 10ον- Ανακοινώσεις.