Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Ο «Φίλιππος Β΄» δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση.

Στην πορεία το νέο λιμάνι Καβάλας έλαβε όνομα «Φίλιππος Β΄». Σε αυτό ξοδεύτηκαν μπόλικα χρήματα, τόσο ελληνικά όσο και της Ευρώπης. Σήμερα το «Φίλιππος Β΄» δεν έχει σιδηροδρομική σύνδεση, δεν έχει κτιριακές εγκαταστάσεις.
Διαθέτει ωστόσο μεγάλα βάθη κι έτσι συνεχίζει να προσδοκά καλύτερες μέρες. Μόνο που αυτές σύντομα θα συνδεθούν με ιδιώτη.

Μικρά πρωινά
proininews.gr