Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Ο Νομός Καβάλας άξιζε και διεκδικούσε τη σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η συζήτηση για τη μελλοντική σιδηροδρομική σύνδεση του Νομού Καβάλας είναι γενικώς ευχάριστη αν και δεν φαίνεται να αφορά πολλούς. Κακώς. Η διαβούλευση και ο δημόσιος διάλογος πρέπει να «απλωθεί», αν είναι δυνατόν και στην κοινωνία. Είναι δύσκολο, υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά πρέπει να γίνει.

Δεκαετίες τώρα ο Νομός Καβάλας άξιζε και διεκδικούσε τη σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιτέλους το αίτημα ωρίμασε αν και το πολυδάπανο έργο είναι ακόμη στη φάση των πρώτων μελετών. Η διαφορετική σε σχέση με το περιεχόμενο των μελετών πρόταση αφορά κάτι άλλο. Ένα άλλο έργο και όχι την απευθείας σύνδεση της Καβάλας με τη Θεσσαλονίκη. Ας εξασφαλίσουμε αυτό και για μετά βλέπουμε.
Η Καβάλα θα έπρεπε να έχει ήδη και τα δύο. Και τη σύνδεση με τη Δράμα (Σέρρες κτλ) και αυτή με τη Θεσσαλονίκη. Τα έφερε έτσι η ζωή που θα προηγηθεί η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Ας μην μειώνουμε τη σημασία της. Γιατί ακόμη κι αν προτιμούσαν τη σύνδεση με τη Δράμα πάλι εμείς θα ήμασταν αυτοί που θα διαμαρτυρόμασταν και θα ζητούσαμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη…

ΜΙΚΡΑ ΠΡΩΪΝΑ
proininews.gr