Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Γραμμή 3 Μετρό: Σε ιδιώτες τα εκδοτήρια των τριών πρώτων σταθμών της επέκτασης προς Πειραιά.

Οπως προκύπτει από την εξέλιξη αυτή, η έλλειψη εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε ουσιαστικά να καταστήσει απαγορευτική τη λειτουργία εκδοτηρίων στους τρεις νέους σταθμούς, οι οποίοι είτε δε θα έπρεπε να ανοίξουν (κάτι το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει) ή θα έπρεπε να λειτουργήσουν χωρίς κανένα εκδοτήριο

Σε ιδιώτες θα αναθέσει η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) τη λειτουργία των εκδοτηρίων εισιτηρίων στους τρεις νέους σταθμούς της επέκτασης του μετρό προς Πειραιά, οι οποίοι θα παραδοθούν πρώτοι στις αρχές Ιουλίου. Η εταιρία έχει αναρτήσει ήδη τη σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης των εκδοτηρίων της στους τρεις νέους σταθμούς του δικτύου της γραμμής 3 και συγκεκριμένα τους σταθμούς Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια.

Τα εκδοτήρια, όπως επισημαίνεται θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ εκτός αργιών. Το κάθε εκδοτήριο θα καλύπτεται από έναν υπάλληλο – ταμία, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει την πώληση τίτλων µεταφοράς επιβατών (έκδοση εισιτηρίων και επαναφόρτιση εισιτηρίων και καρτών), καθώς και την παροχή υπηρεσιών, συναφών προς την επιβατική µεταφορά, από τις θυρίδες έκδοσης. Οι προς πώληση τίτλοι µεταφοράς επιβατών αφορούν στο σύνολο των ισχυόντων προϊόντων κοµίστρου τύπου AthenaTicket και AthenaCard.

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 24.800 ευρώ, ενώ οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 29 Ιουνίου.

Οπως προκύπτει από την εξέλιξη αυτή, η έλλειψη εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε ουσιαστικά να καταστήσει απαγορευτική τη λειτουργία εκδοτηρίων στους τρεις νέους σταθμούς, οι οποίοι είτε δε θα έπρεπε να ανοίξουν (κάτι το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει) ή θα έπρεπε να λειτουργήσουν χωρίς κανένα εκδοτήριο.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, τα κενά στις οργανικές θέσεις στη ΣΤΑΣΥ φτάνουν σήμερα τα 450. Ωστόσο αυτός φαίνεται ότι δεν είναι ο μοναδικός λόγος, για τον οποίο η εταιρία αποφάσισε να βάλει ιδιώτες σε έναν τομέα, ο οποίος λειτουργούσε έως τώρα με εργαζομένους της προχωρώντας μάλιστα σε μία επιπλέον δαπάνη.

Σύμφωνα με πηγές της ΣΤΑΣΥ, πριν την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης, η εταιρία είχε απευθύνει εσωτερική πρόσκληση στους εργαζομένους να καλύψουντ τις συγκεκριμένες θέσεις στα εκδοτήρια, μία προ κορονοιού τον περασμένο Ιανουάριο και μία πριν λίγες ημέρες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση από τους εργαζομένους καμία από τις δύο φορές.

Η συγκεκριμένη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο, πάντως, ορίζεται ότι θα έχει διάρκεια τριών μηνών χωρίς να αναφέρεται κάτι για ενδεχόμενη παράτασή της.

Εκτός της πώλησης εισιτηρίων, οι εργαζόμενοι που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στα εκδοτήρια θα αναλάβουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή και την παροχή πληροφοριών για δρομολόγια, δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλες γραμμές και μέσα, ενημέρωση επιβατών για την τιμολογιακή πολιτική, αλλά και την ενημέρωση του Κέντρου Τεχνικών Αναφορών για βλάβες που προκύπτουν σε εξοπλισμό του εκδοτηρίου.

Για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στις θυρίδες έκδοσης εισιτηρίων, σύμφωνα με την πρόσκληση της ΣΤΑΣΥ, απαιτούνται άτομα, απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισµού Η/Υ.

Οπως ορίζει η πρόσκληση της εταιρίας, ο εφοδιασµός του ταµείου του κάθε εκδοτηρίου µε κέρµατα και χαρτονοµίσµατα για διεκπεραίωση των συναλλαγών (απόδοση ρέστων) θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να αποδίδει καθηµερινά στη ΣΤΑΣΥ το σύνολο των ηµερήσιων εισπράξεων του κάθε εκδοτηρίου,και οφείλει να καλύπτει εξ ιδίων κάθε ενδεχόµενο έλλειµµα. Επιπλέον ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την φύλαξη των τίτλων µεταφοράς, των εισπράξεων καθώς και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων που του έχουν δοθεί ̟προς χρήση από τη ΣΤΑΣΥ.

Σε περίπτωση υποβολής παραπόνων από τους επιβάτες, αυτά θα εξετάζονται από την την αρµόδια υπηρεσία της ΣΤΑΣΥ και εφόσον διαπιστωθεί ευθύνη του αναδόχου ή του προσωπικού του, θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις, οι οποίες φτάνουν έως και την καταγγελία της σύμβασης.

Ενδεικτικά στις ποινικές ρήτρες προβλέπεται:

Εξαπάτηση πελάτη 1.000€

• Αγενής συµπεριφορά σε πελάτη 300€

• Υβριστική, προσβλητική συµπεριφορά σε πελάτη 500€

• Κακή εικόνα εκδοτηρίου 500€

• Εκδότης που δεν φορά την προβλεπόµενη στολή 300€

• Κάπνισµα στο εκδοτήριο 300€

• Μη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ/ΑΜΚ κατά προτεραιότητα 1.000€

• Ουρά Αναµονής άνω των 15’ (µε υπαιτιότητα Αναδόχου) 300€

• Μη έγκαιρη κατάθεση εισπράξεων 1.000€

• Μη ορθή συµπλήρωση οικονοµικών εγγράφων (έντυπων και ηλεκτρονικών) 400€

• Αδυναµία έκδοσης εισιτηρίου µε υπαιτιότητα Αναδόχου 500€Μαρία Λιλιοπούλου
ethnos.gr