Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Οι σιδηροδρομικοί ανελκυστήρες της Λουκέρνης. Δείτε το βίντεο.

Οι σιδηροδρομικοί ανελκυστήρες της Λουκέρνης είναι ενταγμένοι στο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών.
Hampi-Vator