Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε: Αναζητά τρόπους αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται.

Εναλλακτικές προτάσεις αξιολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ αναζητεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και την αύξηση των εσόδων.

Για το λόγο αυτό επέλεξε την εταιρεία Deloitte ως σύμβουλο προκειμένου να προχωρήσει σε πλήρη καταγραφή και να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης της περιουσίας που αποτελείται από περίπου 100.000 στρέμματα οικοπέδων/αγροτεμαχίων, περίπου 4.800 κτίρια συνολικής έκτασης 540.000 τ.μ., εκ των οποίων 75 κτίρια (44% της συνολικής έκτασης) και 533 (75% της συνολικής έκτασης).

Υπενθυμίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Περικλής Νικολάου έχει επισημάνει ότι κεντρική επιδίωξη της εταιρείας αποτελεί η βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης των ακινήτων που διαχειρίζεται, συνεισφέροντας ταυτόχρονα, τόσο στις υποδομές και τον στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας, όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η βέλτιστη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙΑΟΣΕ, σύμφωνα με την διοίκηση, συναρτάται από την υλοποίηση δράσεων που άπτονται της αναβάθμισης των κύριων σιδηροδρομικών σταθμών, αλλά και της ολικής προσέγγισης στην εμπορική εκμετάλλευση (διαφήμιση, συντήρηση, Ρublic Αnnouncements, ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων, ΙΤ, ανακύκλωση, security κ.ά.).

Επίσης, μέσω της τοποθέτησης σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων (ηλεκτρικών/φυσικού αερίου) σε γεωτεμάχια της εταιρείας, της αξιοποίησης αγροτεμαχίων από την επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργεια και της αναστήλωσης διατηρητέων σιδηροδρομικών σταθμών.

Στόχος είναι τα επόμενα 5 χρόνια, από τις μισθώσεις και παραχωρήσεις ακινήτων, η ΓΑΙΑΟΣΕ να παρουσιάσει αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% σε ετήσια βάση.

Η σύμβαση

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η εταιρεία με την επωνυμία «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» αναλαμβάνει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου αξιοποίησης των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε χρονικό ορίζοντα 5ετίας».

Αντικείμενο των υπηρεσιών.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
Κατανόηση και καταγραφή του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
Κατάρτιση σεναρίων αξιοποίησης.
Ομαδοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
Ανάλυση και περιγραφή της αγοράς ακινήτων.
Υποστήριξη στον σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών προβλέψεων της βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας για χρονική περίοδο 5 ετών.

Για τον προσδιορισμό της αγοραίας μισθωτικής αξίας των ακινήτων ,κατάλληλη μεθοδολογία είναι:
H Μέθοδος Συγκριτικών στοιχείων – Προσέγγιση Αγοράς.
Η Υπολειμματική Μέθοδος – Προσέγγιση Εισοδήματος.

Το κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης φτάνει τα 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.


Μαρία Μόσχου
movenews.gr