Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τις προσλήψεις στον ΟΣΕ.

Μεγάλο δείχνει να είναι το ενδιαφέρον των πολιτών για τις προσλήψεις , συνολικά εκατόν εξήντα (160) ατόμων, που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων. 

Με τηλεφωνήματα τους στα «Σ.Ν.¨ ζητούν περισσότερες πληροφορίες και ειδικότερα το  πότε θα ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων. 
Όπως πληροφορηθήκαμε από τον ΟΣΕ από μέρα σε μέρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις προσλήψεις. 
Τα «Σ.Ν.» μόλις λάβουν την ανακοίνωση από τον ΟΣΕ θα την αναρτήσουν, έτσι ώστε να έχουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Χρήστος Γιαννακίδης


Πατήστε στο σύνδεσμο για προηγουμένη ανάρτησή μας