Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης για το μουσειακό βαγόνι στο "Μυλο".

Με επιστολή του ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης κ. Ανδρέας Μυλωνάκης περιγράφει το ιστορικό της παραχώρησης του μουσειακού βαγονιού σε ιδιώτη και τις ενέργειες που έκανε ο Σύλλογος για την επιστροφή του.


Ο κ. Μυλωνάκης αναφέρει:
Στον μύλο του Χατζηγιαννάκη ( κάτω από τον παλαιό σταθμό ) υπάρχει ένα βαγόνι εστιατόριο του Orient Express. Το βαγόνι αυτό βρίσκεται εκεί μετά από ενοικιαστήριο συμβόλαιο μεταξύ του τότε ΟΣΕ και του τότε ιδιοκτήτη του Μύλου κ.  Στεφανίδη.

Το συμβόλαιο υπογράφηκε το 2000 και είχε πενταετή διάρκεια , έληξε δηλαδή το 2005.
Το συμβούλιο του συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης ζήτησε εγγράφως κατ΄επανάληψη από τον ΟΣΕ και τις άλλες εταιρίες την μεταφορά του βαγονιού αυτού στον χώρο του Μουσείου και παράλληλα επισκέφτηκε τον χώρο το Μύλου για να δει το βαγόνι όπου μάλιστα αντιμετώπισε και την σκαιότητα ενός μπράβου.
Από το άτομο αυτό ζητήσαμε το όνομά και το τηλέφωνό του ιδιοκτήτη με τον οποίο επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά για να μας πει αυτός ότι δεν πρόκειται να το επιστρέψει.
Μετά από αυτό τονίζαμε στις επόμενες επιστολές μας ότι το θέμα πρέπει να επιλυθεί δικαστικά από την ομάδα τον δικηγόρων του ΟΣΕ μια και που το βαγόνι είναι ιδιοκτησία του

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
Μυλωνάκης Ανδρέας