Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Την Παρασκευή η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.


Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον. - Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, ορισμός Εκτελεστικού Μέλους και εκχώρηση αρμοδιοτήτων. 

και 2ον. - Ανακοινώσεις.