Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

Περιβαλλοντική έγκριση διαθέτει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ανάπτυξη αποδοτικού συστήματος αστικών και προαστιακών δημόσιων συγκοινωνιών σε συνάρτηση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφορών

Περιβαλλοντική έγκριση διαθέτει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η εν λόγω έγκριση, όπως έγινε γνωστό, δόθηκε στα τέλη Μαΐου από τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Το ΕΣΣΜ περιλαμβάνει το σχεδιασμό μέτρων και έργων έως το 2037, με ενδιάμεσο χρονικό ορίζοντα το 2027.

Επί του παρόντος, παραμένει άγνωστο, εάν η νέα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ακολουθήσει το Σχέδιο αυτό ή προχωρήσει σε τροποποίησή του.

Τα μέτρα δράσης αναπτύχθηκαν σε εννέα βασικούς πυλώνες και συγκεκριμένα:

-Ανάπτυξη αποδοτικού συστήματος αστικών και προαστιακών δημόσιων συγκοινωνιών σε συνάρτηση με το Εθνικό Σύστημα Μεταφορών.

-Βελτίωση αποδοτικότητας και πολυτροπικότητας του άξονα ΠΑΘΕ, ο οποίος είναι ο βασικός άξονας που συνδέει τα κύρια λιμάνια του Πειραιά, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης με τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο σιδηροδρομικός διάδρομος βόρεια της Αττικής και σύντομα αναμένεται να φτάσει στην Πάτρα.

-Ενίσχυση διεθνούς συνδεσιμότητας.

-Υποστήριξη τομέα τουρισμού.

-Ενίσχυση συνδεσιμότητας των ελληνικών νησιών.

-Βελτίωση αποδοτικότητας του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας.

-Ενίσχυση ασφάλειας, βιωσιμότητας, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των μεταφορών.

-Προώθηση περιφερειακής κινητικότητας και ανάπτυξης.

-Διερεύνηση μελλοντικών ευκαιριών.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Σχεδίου

Τα αποτελέσματα από την πλήρη εφαρμογή του επικρατέστερου εκ των τριών σεναρίων που εξετάστηκαν, έως το 2037 θα είναι:

-Μείωση κατά 12% της οδικής κυκλοφορίας σε οχηματοχιλιόμετρα.

-Εκτροπή του 20% της συνολικής επιβατικής κίνησης των λεωφορείων προς άλλα μέσα μεταφοράς.

-Αύξηση του σιδηροδρομικού επιβατικού και μεταφορικού έργου συγκριτικά με το σενάριο βάσης κατά 44% και 35% αντίστοιχα.

-Αύξηση κατά 17% του θαλάσσιου επιβατικού μεταφορικού έργου.

-Οι αλλαγές αυτές μάλιστα θα επιφέρουν και οφέλη στο χρόνο μετακίνησης κατά 11,3% για το σιδηρόδρομο και κατά 18,2% για τα λεωφορεία, καθώς επίσης και εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους οχημάτων κυρίως από τη μείωση των οχηματοχιλιομέτρων των επιβατικών Ι.Χ. και των φορτηγών κατά περίπου 10% για τα πρώτα και έως 35% για τα φορτηγά κάθε τύπου.

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους όμως από την εφαρμογή των αλλαγών είναι η μείωση των οδικών ατυχημάτων, λόγω του χαμηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου κατά 12% και του αριθμού των θυμάτων κατά 11,6%.

Συνακόλουθα, με τη μείωση της κυκλοφορίας μειώνεται και το περιβαλλοντικό κόστος από τις μεταφορές. Η μείωση υπολογίζεται σε περίπου 12% το 2037 με την οικονομική αποτίμηση.

.metaforespress.gr