Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Κομισιόν: Ελλάδα και Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα του 4Railway.

Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και την Ιρλανδία, προτρέποντάς τους να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που ελήφθησαν για τη μεταφορά των κανόνων της ΕΕ στο άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών εσωτερικών επιβατικών μεταφορών και στη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (2016/2370), τα οποία αποτελούν μέρη του πακέτου 4Railway.Τον Δεκέμβριο του 2016, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Δεκεμβρίου 2018.

Τον Ιανουάριο του 2019, η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή καλώντας την Ελλάδα και την Ιρλανδία να συμμορφωθούν με την οδηγία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και η Ιρλανδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το σκοπό αυτό.

Τώρα έχουν δύο μήνες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

sigmalive.com