Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Το «ξέσπασμα» του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Χρ. Διονέλη.


«Ξέσπασε» ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Διονέλης. Στο τέλος της ομιλίας του στο 3ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Διονέλης αποφάσισε να… «μιλήσει έξω από τα δόντια».

Στο σημείο εκείνο παρέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΡΓΟΣΕ και ο σιδηρόδρομος με… αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Δεν θα σταθούμε στις επισημάνσεις του περί: των εργολαβιών που έρχονται από πολύ παλιά, το πλήθος κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα σε ένα αργό γραφειοκρατικό σύστημα για τις απαλλοτριώσεις, τις συνεχείς τριβές σε θέματα απλών διεκπεραιώσεων (ΑΔΜΗΕ, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, δασαρχεία, αρχαιολογία), τις πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες για κάθε πηγή χρηματοδότησης (Διαχειριστική Αρχή Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. ή Περιφέρειες ή Interreg, Υπ.Υ.Με., Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, ΕΥΣΕ, ΕΔΕΛ, INEA/EU κ.α.) και τις ελλείψεις στα τελικά πιστοποιητικά CE, που εκδίδονται από τους Κοινοποιημένους Οργανισμούς (Nobo), για τα έργα που παραδίδονται στον ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκριση θέσης σε λειτουργία αυτών από τη ΡΑΣ.

Εκεί που θα σταθούμε είναι ότι συμπεριέλαβε στα «εσωτερικά προβλήματα της ΕΡΓΟΣΕ» τις σχέσεις με την μητρική εταιρεία, τον ΟΣΕ.

metaforespress.gr