Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Με κύκλο εργασιών 35,84 εκατ. μεταβιβάστηκε η ΕΕΣΣΤΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι ευκαιρίες ανάπτυξης.

Με κύκλο εργασιών 35,84 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκε η ΕΕΣΣΤΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το 2018, το οποίο αποτέλεσε την τελευταία 12μηνη χρήση επί κρατικής διαχείρισης, η ΕΕΣΣΤΥ σημείωσε έσοδα 35,84 εκατ., έναντι 32,72 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 9,54%.

Τα έσοδα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που αποτελεί τον βασικό πελάτη της ΕΕΣΣΤΥ, αυξήθηκαν κατά 3,05 εκατ. ή κατά 9,61% περίπου.
Σε επίπεδο τελικού οικονομικού αποτελέσματος, η εταιρεία σημείωσε ζημιές 838.941 ευρώ (με την απομείωση), έναντι ζημιών 2.645.456 ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 68,28% περίπου.
Σύμφωνα με την ΕΕΣΣΤΥ, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων διαδραμάτισε η εφαρμογή, από 14.9.2017, της «Νέας Σύμβασης Συντήρησης Τροχαίου Υλικού» μεταξύ ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία κατά το προηγούμενο έτος είχε εφαρμογή μόνο για 3,5 μήνες.

Μελλοντικές προοπτικές

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση του 2018, στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, η ΕΕΣΣΤΥ αποτελεί τον μοναδικό σιδηροδρομικό πάροχο υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού.
«Ο ελάχιστος ανταγωνισμός που υφίσταται και οι αδυναμίες των ανταγωνιστών στην ένταση του προσωπικού και των εγκαταστάσεων δημιουργεί ένα σχεδόν μονοπωλιακό επιχειρηματικό περιβάλλον», επισημαίνεται σχετικά.
Επίσης, στις δυνατότητες της εταιρείας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:
-Να αποτελέσει κέντρο εξειδίκευσης για εργασίες επί του τροχαίου υλικού εταιρειών κατασκευής των οποίων το τροχαίο υλικό συντηρεί (ALCO, MLW, Bombardier, Stadler, Siemens) για τη Ν.Α Ευρώπη, αφού οι εταιρείες αυτές δεν διαθέτουν άλλες εγκαταστάσεις. Μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και συμβάσεις πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών σε προσυμφωνημένες τιμές.
-Η επέκταση των δραστηριοτήτων και σε αντικείμενα διαδραστικά μεταξύ των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων, όπως στα πεδία των GSMR και ETSC, επιδιώκοντας επαφή με τους κατασκευαστικούς οίκους αυτών των συστημάτων στο ελληνικό δίκτυο και αποστέλλοντας συνεργάτες για εκπαίδευση, ώστε να αναληφθεί η αντιπροσώπευση των εταιρειών στην Ελλάδα και όπου αλλού διατίθεται έργο.
-Η ανάδειξη των δυνατοτήτων δοκιμών συντήρησης και επισκευών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του τροχαίου υλικού και η αναζήτηση συνεργασίας με τους κατασκευαστές του σε όλη την Ευρώπη, διαθέτοντας ποιότητα και πιστοποίηση Ευρωζώνης.
-Η αναζήτηση στρατηγικών συμμαχιών στη συντήρηση και επισκευή συστημάτων παραγωγής ισχύος (MTU, MAN), του Ελληνικού Στρατού και του ΝΑΤΟ.
-Η συνεργασία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με θέμα τις μεταφορές.
Σημειώνεται ότι η ΕΕΣΣΤΥ, έναντι 22 εκατ. ευρώ, ανήκει πλέον στην (ιταλική) ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 Φώτης Φωτεινός
metaforespress.gr