Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο
00:00
00:11
Συνίσταται η διέλευση από τη διάβαση να γίνεται μετά από προσεκτικό έλεγχο.
inkomotini.news