Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

Ποια σενάρια φέρνει η απόφαση του ΣτΕ στον διαγωνισμό της Γραμμής 4 του Μετρό.

H χθεσινή διαρροή για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την εργολαβία-σκούπα του Άκτιο-Αμβρακία, σήκωσε πολύ σκόνη σχετικά με τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει σε άλλα έργα και πιο συγκεκριμένα για το μεγάλο έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας το οποίο έχει τον ίδιο όρο στην προκήρυξη του διαγωνισμού του και υποθετικά θα μπορούσε να φτάσει το έργο ακόμα και στην ακύρωση του μετά και την απόσυρση της ΤΕΡΝΑ από τη διαγωνιστική διαδικασία. Αρμόδιες πηγές κοντά στην υπόθεση θεωρούν ότι αυτή η απόφαση είναι δυνητικά επικίνδυνη για τον διαγωνισμό του Μετρό.

Φυσικά στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, οι κινήσεις των εταιρειών σε διαγωνισμούς τέτοιου επιπέδου είναι και θα έπρεπε να είναι πολύ καλά μελετημένες και δουλεμένες. Στην υπόθεση του Άκτιο-Αμβρακία η απόφαση βασίστηκε στο σκεπτικό πως η κοινοπραξία που μειοδότησε (ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ) απάντησε με ανακριβή στοιχεία στο ερώτημα εάν υπάρχει εμπλοκή της σε υποθέσεις στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Τώρα στο θέμα του διαγωνισμού για τη γραμμή 4, υπάρχει μία βασική διαφορά που ίσως τελικά κρίνει και την εξέλιξη του διαγωνισμού.

Η σημαντική διαφορά σύμφωνα με με όσα είπε σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της ΑΒΑΞ κ.Κωνσταντίνος Μιτζάλης, είναι πως η αρνητική απάντηση των σχημάτων στο ερώτημα για την στρέβλωση του ανταγωνισμού έγινε στις 10 Αυγούστου 2017, όταν δηλαδή ξεκίνησε η Α`φάση του διαγωνισμού με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή ένα μήνα νωρίτερα από την έκδοση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, όταν όπως αναφέρει το ίδιο στέλεχος μέχρι τότε εθεωρείτο ότι το θέμα είχε κλείσει το 2015.

Σήμερα με τον διαγωνισμό να βρίσκεται επίσημα στη Β`φάση του και με την κατάθεση δύο δεσμευτικών προσφορών από 2 σχήματα με επικεφαλείς τις ΑΚΤΩΡ και ΑΒΑΞ, πηγές κοντά στο διαγωνισσμό θεωρούν ότι εμφανίζονται δύο σενάρια.

Το ένα σενάριο είναι, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, ο διαγωνισμός να αποφασιστεί να ακυρωθεί λόγω προσφυγών και λόγω του δεδικασμένου που έχει πλέον υπάρξει σε ανάλογη περίπτωση (δλδ στο Άκτιο-Αμβρακία) και στη συνέχεια να επαναπροκηρυχθεί. Σε αυτό "κερδισμένη" θα έχει βγει το σχήμα με επικεφαλής την ΤΕΡΝΑ που αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην Β`φάση.

Το δεύτερο σενάριο είναι ο διαγωνισμός να προχωρήσει, έχοντας ακόμα μία διαφοροποίηση από την πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού σύμφωνα με δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΒΑΞ κ.Κωνσταντίνου Μιτζάλη, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, έχει απαντήσει καταφατικά στο ερώτημα υπόθεση στρέβλωσης του ανταγωνισμού και βάσει της απόφασης του Ευρ.Δικαστηρίου έχει περιγράψει τα γεγονότα και έχει παράσχει αποδείξεις για τα μέτρα συμμόρφωσης και αυτοκάθαρσης που έλαβε. Αν αυτό έχει κάνει και το σχήμα που συμμετέχει η ΑΚΤΩΡ (δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί), τότε ίσως να μπορέσει να φτάσει μέχρι τέλους, δηλαδή στην ανάδειξη μειοδότη και αναδόχου.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πρέπει αρχικά η Αττικό Μετρό, ως η αναθέτουσα αρχή, να διαπιστώσει αν συντρέχει λόγος αποκλεισμού. Εφόσον κάνει αποδεκτές τις αιτιολογήσεις των συμμετεχόντων, στη συνέχεια συγκαλείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας μία επιτροπή που αποτελείται από ένα εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης για να αποφασίσει οριστικά για την συμμετοχή ή όχι των σχημάτων αυτών στο διαγωνισμό. Σε αυτό το σενάριο κερδισμένες θα είναι οι εταιρείες που αποφάσισαν να συνεχίσουν στον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας είναι σήμερα το μεγαλύτερο αυτοτελές νέο δημόσιο έργο της χώρας με αρχικό κόστος 1,8δισ.ευρώ, το μεγαλύτερο έργο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η μεγαλύτερη συγκοινωνιακή-περιβαλλοντική παρέμβαση στην Αθήνα και μία από τις μεγάλες ελπίδες του κατασκευαστικού κόσμου για την επόμενη δεκαετία.

Νίκος Καραγιάννης
ypodomes.com