Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Προθεσμία αιτήσεων για προσλήψεις στον ΟΣΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οργανισμού - Ποιους αφορά

Διαδικασία πρόσληψης νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Ειδικότερα, καλούνται υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης, όπως αυτά αναγράφονται στην με αριθ. πρωτ. 9034830/19.02.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να υποβάλλουν αιτήσεις για την πλήρωση τριών θέσεων εμπειρογνώμων.

Οι νέες θέσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν την υλοποίηση του Έργου 13: «Διαχείριση Έργου» της Δράσης «TAF/TAP–TSI Εφαρμογή στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη κλιμακούμενων συστημάτων TAF/TAP – TSI», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την CEF-Transport financing και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η πλήρης πρόσκληση για την οποία μπορούν αναλυτικά να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, έχει δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Σ.Ε. (www.ose.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από αύριο (21/2), μέχρι και την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, στην διεύθυνση: Οδός Καρόλου 1-3, Τ.Κ. 10 437 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 801, 8ος όροφος (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30 έως 14:30).

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την περίληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΟΣΕ.

Δείτε το έγγραφο
Μαρία Πέππα
workenter.gr