Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Οι νέοι δρόμοι της Ελλάδας - Το σχέδιο για τις μεταφορές.

Ολοκληρώνεται η οδική και σιδηροδροµική σύνδεση των λιµανιών της Αττικής - Με τρένο ως τα σύνορα των γειτονικών χωρών

Την πλήρη αλλαγή της όψης της χώρας µε σύγχρονες υποδοµές, οι οποίες θα περιλαµβάνουν νέες οδικές και σιδηροδροµικές συνδέσεις, αναβάθµιση υφισταµένων, αλλά και συγκεκριµένες δράσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες στα λιµάνια και στα 23 αεροδρόµια που παραµένουν υπό τον έλεγχο του Ελληνικού ∆ηµοσίου, περιλαµβάνουν οι προτάσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, τα βασικά σηµεία του οποίου παρουσιάζει σήµερα το «Εθνος της Κυριακής».

Το Σχέδιο, που µαζί µε µια σειρά άλλων έργων αναµένεται να παρουσιαστεί επίσηµα το προσεχές διάστηµα, περιλαµβάνει τον σχεδιασµό µέτρων και έργων έως το 2037, µε ενδιάµεσο χρονικό ορίζοντα το 2027. Μάλιστα, όπως έχει επισηµάνει ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, «µέχρι το 2021 πρέπει να έχουµε διεκδικήσει πολύ περισσότερα χρήµατα για συγκεκριµένες υποδοµές και αυτές να είναι “ώριµες”, ώστε να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν και να είναι αυτές που χρειάζεται πραγµατικά η χώρα».

Το Σχέδιο δίνει έµφαση σε οδικά και σιδηροδροµικά έργα που θα φέρουν τη χώρα σε άλλο επίπεδο ως προς τις επιβατικές και εµπορευµατικές µεταφορές, µε την ανάπτυξη δικτύου εµπορευµατικών κέντρων και την προώθηση του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μαρία Λιλιοπούλου
ethnos.gr