Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Η αύξηση τελών χρήσης δικτύου θα ενισχύσει τα έσοδα του ΟΣΕ.


Ο ΟΣΕ προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών που θα εκτιμήσουν με ακρίβεια και θα σχεδιάσουν το πρόγραμμα εσόδων του Οργανισμού (κόστους 150.000 το διάστημα 2019-2021) και τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και τη διερεύνηση του νέου ρόλου του Οργανισμού, κόστους 60.000 μέχρι το 2020.
Αυξήσεις στα τέλη χρήσης, στα έσοδα από κυκλοφορία, πολλές μελέτες και ακόμη μία καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο του Οργανισμού για την περίοδο 2017-2022, που παρουσιάζει σήμερα η «Κ». Το φιλόδοξο επιχειρησιακό σχέδιο του ΟΣΕ προβλέπει δαπάνες 526,8 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με αυτό, μόλις τα 38,84 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ το υπόλοιπο, διόλου ευκαταφρόνητο ποσό (488 εκατ. ευρώ) αναμένεται να προέλθει από ίδιους πόρους του ΟΣΕ.
Πρωταρχικός στόχος, όπως περιγράφεται στο κείμενο του σχεδίου, είναι φυσικά η πολυπόθητη οικονομική βιωσιμότητα του Οργανισμού για την οποία ο ΟΣΕ προγραμματίζει την εκπόνηση μελετών που θα εκτιμήσουν με ακρίβεια και θα σχεδιάσουν το πρόγραμμα εσόδων του Οργανισμού (κόστους 150.000 το διάστημα 2019-2021) και τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και τη διερεύνηση του νέου ρόλου του ΟΣΕ κόστους 60.000 μέχρι το 2020. Η διαφωνία της διοίκησης του Οργανισμού ως προς τον διαχωρισμό της υποδομής από τη λειτουργία είναι γνωστή και καθίσταται σαφές ότι επιχειρεί την παρουσίαση μελέτης η οποία θα αποπειραθεί να αποδείξει ότι η οικονομική βιωσιμότητα του ελληνικού σιδηροδρόμου μπορεί να απειλείται από τη σημερινή διάρθρωση των εταιρειών.
Με το βλέμμα στραμμένο στην πλήρη ηλεκτροδότηση του δικτύου που αναμένεται να έχει δοθεί σε εμπορική λειτουργία έως το προσεχές καλοκαίρι, ο ΟΣΕ βασίζει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των εσόδων του στην ενίσχυση της κίνησης. Ταυτόχρονα, μια σταδιακή αύξηση των τελών χρήσης του δικτύου κατά 2% το 2019, 3% το 2020, 40% το 2021 και αντίστοιχα το 2022 υπολογίζεται ότι θα δώσει σημαντική ώθηση στα έσοδα της εταιρείας. Στο μεταξύ, αυξάνεται ο ανταγωνισμός στις ράγες, καθώς πέραν από τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες εμφανίζουν σημαντική αύξηση, η πλήρης ηλεκτροδότηση του δικτύου Αθήνα - Θεσσαλονίκη πρόκειται να εντείνει τον ανταγωνισμό και στις επιβατικές μεταφορές με τους πρώτους παίκτες (πέραν της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) να εκδηλώνουν ήδη ενδιαφέρον. Η ενίσχυση της κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την άνοδο των τελών χρήσης πρόκειται να αποτελέσει ένα αξιοσημείωτο έσοδο για τον Οργανισμό. Το επιχειρησιακό σχέδιο, μάλιστα, προβλέπει αύξηση εσόδων από κυκλοφορία κατά 49% το 2020 και αύξηση των τρενοχιλιομέτρων (διανυόμενων χιλιομέτρων σιδηροδρομικής διαδρομής) κατά 7% έως το 2020.
Στο ίδιο πλαίσιο το ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο (% επί ενεργού δικτύου) πρόκειται να αυξηθεί κατά 40% έως το 2020, ενώ το πλήθος των σφαλμάτων στον άξονα ΠΑΘΕ/Π αναμένεται να περιοριστεί στο 20% το 2022 σε σχέση με το 2017. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων προβλέπονται μειωμένες στο 25% το 2022, από 47% που ήταν το 2017.
Ταυτόχρονα, εντός του σχεδίου περιγράφεται η ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, αφού προηγηθεί αξιολόγηση του οργανογράμματος. Πέραν της αύξησης της εκπαίδευσης του προσωπικού σε 12 ώρες ετησίως ανά εργαζόμενο το 2020, από 4 ώρες που ήταν το 2017, η διοίκηση του Οργανισμού ευελπιστεί να καλύψει στην πλήρη έκταση του οργανογράμματος (100%) τις θέσεις προσωπικού. Το 2017 το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 54%.
Για τη συντήρηση του δικτύου ο ΟΣΕ θα δαπανήσει συνολικά 186,853 εκατ. ευρώ (συντήρηση, ανάταξη και ηλεκτροδότηση). Συνολικά για μελέτες (αναβάθμισης - ανάπτυξης, αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες αποκατάστασης προβλημάτων, εκτίμησης φέρουσας ικανότητας, διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών) ο ΟΣΕ έχει προϋπολογίσει 9,01 εκατ. ευρώ.

Αλεξάνδρα Κασσίμη
kathimerini.gr