Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019

Ξεκινάει η δεύτερη φάση αξιοποίησης του Θριασίου.

Ξεκινάει η διαδικασία για τη δεύτερη σύμβαση παραχώρησης του Θριασίου Πεδίου («Θριάσιο ΙΙ»). Το υπουργείο Υποδομών έχει δεσμεύσει κονδύλι περίπου 72 χιλ. ευρώ με στόχο την κάλυψη της αμοιβής νομικού συμβούλου που θα προετοιμάσει την α΄ φάση του διαγωνισμού.
Μέσω του διαγωνισμού θα αναζητηθεί ο ανάδοχος για την παραχώρηση για αξιοποίηση 1.200 στεμμάτων στο Θριάσιο Πεδίο. Το έργο ακολουθεί εκείνο της παραχώρησης 580 στρεμμάτων σε παρακείμενη έκταση («Θριάσιο Ι»). Στόχος, ο διαγωνισμός να ξεκινήσει πριν από το τέλος του ερχόμενου Μαρτίου, προκειμένου η Κομισιόν να άρει τις αιτιάσεις περί κρατικής ενίσχυσης του ΟΣΕ.

Ο ΔΗΚΤΗΣ
kathimerini.gr