Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΘ.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΜ. Υ. Λ. Ε ) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
Προς : Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
Κοιν.: Διευθύντρια Διοικητικού & Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Σχετικά με το αριθμ. πρωτ. : 811/30.01.2019 έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σας αναφέρουμε τα παρακάτω: 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Θ. ΑΕ στις 30/1/2019, συνιστά ουσιαστικά παράταση ισχύος της Επιχ. Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού έως τις 30/6/2019, την οποία και κατ΄ αρχήν αποδεχόμαστε, με την επιφύλαξη όμως, ότι, εάν η διαπραγματευτική διαδικασία για Γ.Κ.Π. που είναι σε εξέλιξη, εμφανίσει προβλήματα και καθυστερήσεις μέχρι τις 15/3/2019, τότε: 

--ή θα προχωρήσουμε σε αναδιάταξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με προτεραιότητα τη συζήτηση για την Επιχ. Σ.Σ.Ε. 

--ή θα δοθεί νέα παράταση ισχύος της Επιχ. Σ.Σ.Ε. Υπαλληλικού Προσωπικού. 

Μετά την εξέλιξη αυτή αναστέλλουμε τις κινητοποιήσεις με αποχή από υπερωριακή εργασία και εργασία Σ/Κ και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία για το ΓΚΠ, με πραγματοποίηση νέας συνάντησης των μερών . 


Οι Διοικήσεις