Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Στις 5,30 ώρες ο μέγιστος ημερήσιος χρόνος μηχανοδήγησης, εάν το τρένο οδηγείται από έναν μόνο μηχανοδηγό.

Τη θέσπιση ανώτατου ορίου στον ημερήσιο χρόνο μηχανοδήγησης, εάν η αυτοκινητάμαξα ή η ηλεκτροαυτοκινητάμαξα οδηγείται από έναν μόνο μηχανοδηγό, προβλέπει το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου για τις εξετάσεις οδήγησης του υπουργείου Μεταφορών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5,30 ώρες ο μέγιστος ημερήσιος χρόνος μηχανοδήγησης σε αυτοκινητάμαξες και ηλεκτροαυτοκινητάμαξες ή σε οποιοδήποτε τροχαίο υλικό που κυκλοφορεί στην ελληνική σιδηροδρομική υποδομή, εφόσον εκεί εργάζεται ένας μόνο μηχανοδηγός.
Παράλληλα, τονίζεται ότι, εφόσον η μηχανοδήγηση διαρκεί περισσότερο από 4,30 ώρες, θα χορηγείται επίσης υποχρεωτικά διάλειμμα μισής ώρας, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον ημερήσιο χρόνο εργασίας.
Όπως τονίζεται στην Αιτιολογική Έκθεση του κατατεθέντος σχεδίου νόμου, «η μηχανοδήγηση με ευθύνη ενός μόνο προσώπου συνεπάγεται αυξημένη σωματική και πνευματική καταπόνηση για το μοναδικό εργαζόμενο μηχανοδηγό, ο οποίος υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μηχανοδήγησης τις σωματικές και πνευματικές του δυνάμεις σε πλήρη εγρήγορση.

Το γεγονός αυτό, συνεπάγεται αυξημένους κινδύνους τόσο για το επιβατικό κοινό όσο και για τους ίδιους του εργαζόμενους, καθώς η αυξημένη κόπωση είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε λάθη που ενδεχομένως να αποβούν επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο που χρησιμοποιεί το τρένο ως μέσο μεταφοράς αλλά και για τον ίδιο το μηχανοδηγό.
Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ανώτατο όριο στον ημερήσιο χρόνο μηχανοδήγησης, εάν η άμαξα οδηγείται από έναν μόνο μηχανοδηγό, με σκοπό αφενός την προστασία του κοινωνικού συνόλου, που αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας και αφετέρου την προστασία των εργαζόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων που ενδέχεται να προκαλέσει η αυξημένη κόπωση των μηχανοδηγών».

Του Φώτη Φωτεινού 
metaforespress.gr