Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.


Αποτέλεσμα εικόνας για Εκλογές Σιδηροδρομικά ΝέαΑνακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) που ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών σύμφωνα με το ν.3965/2011, συνεδρίασε στις 16-01-2019 και αποφάσισε οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΟΣΕ να διεξαχθούν στις 29/01/2019, με ώρα έναρξης 09.00’ και ώρα λήξης 16.00’.

Εκτός της Δράμας με ώρα έναρξης  08.00’ και λήξη 11.00’, που θα μεταφερθεί κατόπιν στην Αλεξανδρούπολη ώστε να συνεχιστούν οι εκλογές στον οικείο νομό με ώρα έναρξης 13.00’ και λήξη 16.00’.
Σε περίπτωση που προκύψουν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα διεξαχθούν στις 05/02/2019, με τις ίδιες ώρες έναρξης και λήξης.
Οι εκλογές θα διεξαχθούν όπως προβλέπει ο ν.3965/2011 με ενιαίο ψηφοδέλτιο από Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΦΕ) που ορίστηκαν από την ΚΕΦΕ στις οποίες θα προεδρεύει δικηγόρος (διορισμένος από το Δικηγορικό Σύλλογο).

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στα παρακάτω εννέα (9) εκλογικά τμήματα:
1.              ΚΑΡΟΛΟΥ
2.              Σ.ΣΤ. ΑΘΗΝΑΣ
3.              ΠΑΤΡΑ
4.              ΦΘΙΩΤΙΔΑ
5.              ΛΑΡΙΣΑ
6.              ΜΑΓΝΗΣΙΑ
7.              Σ.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8.              ΔΡΑΜΑ
9.              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ θα ψηφίσουν με το βιβλιάριο ασθενείας, στις ΤΕΦΕ που είναι εγγεγραμμένοι. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου ασθενείας, θα ψηφίσουν προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία και υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση.

Ø   Οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν από τον τόπο εργασίας τους, μπορούν να ψηφίσουν σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από αυτό που είναι εγγεγραμμένοι, υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν.1599 (ότι δεν έχουν ψηφίσει στο τμήμα που ανήκουν).
Ø    Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ (τακτικό και έκτακτο προσωπικό).

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΒΡΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ