Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Αναζητώντας πληροφορία για την ιστορική σιδηροδρομική γέφυρα Αλιάκμονα.Φίλος αναγνώστης ζητά μέσω των «Σ.Ν.» πληροφορία σχετικά με την ιστορική σιδηροδρομική γέφυρα του Αλιάκμονα. 

Σε σχετικό μήνυμα του αναφέρει: 
«Είμαι συλλέκτης και έχω στην κατοχή μου αυτή την φωτογραφία. Γνωρίζω ότι ήταν η κατεστραμμένη γέφυρα του ποταμού Αλιάκμονα το 1941. 
Μήπως γνωρίζεται σε πια περίπου τοποθεσία βρίσκονταν ( π χ κοντά στην Αλεξάνδρεια ? ) 
Θα με διευκολύνατε πολύ εάν με πληροφορούσατε. 
Σας ευχαριστώ» 

Κάθε πληροφορία θα τεθεί σε γνώση του ενδιαφερόμενου.