Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Το 4° Σιδηροδρομικό Πακέτο στην διημερίδα που διοργανώνει η Ρ.Α.Σ στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Θέμα της διημερίδας: «4° Σιδηροδρομικό Πακέτο: Νέα εποχή - Προκλήσεις - Προοπτικές» 


Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο Διοίκησης (Κτίριο 8 - Κόκκινο) στο Εμπορευματικό Κέντρο Θριάσιου Πεδίου στον Ασπρόπυργο.

Σκοπός της διημερίδας είναι η ενημέρωση και η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις απαιτήσεις, τους νέους ρόλους και τις αλλαγές που θα επιφέρει η εφαρμογή του τεχνικού πυλώνα και του πυλώνα αγοράς του 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου (4°ΣΠ). Η θεματολογία της (σχέδιο ατζέντας) παρουσιάζεται στο Παράρτημα I της παρούσας ανακοίνωσης. 

Η διημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και με τη συνεργασία του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) ο οποίος προσφέρθηκε να φιλοξενήσει την εκδήλωση στην παραπάνω εγκατάστασή του. 
Επίσης, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταφορών και των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας για τους Σιδηροδρόμους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και εκπρόσωποι των οργανισμών & φορέων του σιδηροδρομικού τομέα της χώρας μας. 
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του και να ενημερωθεί σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που επιφέρει η πιο φιλόδοξη νομική πρωτοβουλία που έχει θεσπισθεί έως σήμερα στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα.

Από την ΡΑΣ