Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Αναβίωση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Πλαταμώνα.

Η παλιά σιδηροδρομική γραμμή του Πλαταμώνα, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός τόπος και τα κτίρια που συνθέτουν το σταθμό ως μνημεία.

Κατά την τελευταία δεκαετία ωστόσο, ο χώρος του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού είναι μεν προσβάσιμος αλλά μη επισκέψιμος, κυρίως λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί τα κτίρια. Συνεπώς, η αποκατάστασή τους θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες επισκεψιμότητας του σταθμού από τους τουρίστες αλλά και θα αναδείξει την ιστορικότητά του, δεδομένου ότι ο Πλαταμώνας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Δήμου Δίου – Ολύμπου και εν γένει της Κεντρικής Μακεδονίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ενέκρινε τη μελέτη «Συνολική θεώρηση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Πλαταμώνα», με την οποία επιχειρείται η εφαρμογή της μεθόδου της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υπόδειξη των κατάλληλων παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος τμήματος του Πλαταμώνα, στον οποίο και βρίσκεται το ιστορικό μνημείο του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν δύο καίρια σημεία εντός του χώρο στον οποίο βρίσκεται ο σταθμός, των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους και του τμήματος των σιδηροδρομικών γραμμών.

Η ανάδειξη του σταθμού περιλαμβάνει παρεμβάσεις συντήρησης και επιφανειακών επισκευών στο κεντρικό κτίριο, στον περιβάλλοντα χώρο αυτών και σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης τοίχων, θυρών, παραθύρων και σκεπών, αντικατάστασης λαμπτήρων, τοποθέτησης μικρών κάδων, τοποθέτησης αδρανούς υλικού, επισκευής φρακτών και παγκακίων, καθώς και εργασίες συντήρησης και καθαρισμού πρασίνου.

Δεν θα τοποθετηθούν νέα φυτά ή δένδρα προκειμένου να παραμείνει το φυσικό περιβάλλον όπως και κατά το παρελθόν. Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μνημείου και του τοπίου, όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία των εγκαταστάσεων, από έμπειρους τεχνίτες και κυρίως, υπό τις προδιαγραφές και τις οδηγίες των εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Για το τμήμα των σιδηροδρομικών γραμμών, η τεχνική έκθεση αφορά μεταξύ άλλων στη διαμόρφωση κατασκευής δρόμου ήπιας κυκλοφορίας με κυβόλιθους στην υπό αναστολή λειτουργίας παλαιά σιδηροδρομική γραμμή Παπαπούλι – Πλατύ, στην περιοχή απέναντι από τον Παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλαταμώνα.

Η όλη κατασκευή θα γίνει χωρίς να διαταράσσεται η γραμμολογία του Σταθμού, χωρίς να αφαιρεθούν ή μετακινηθούν οι υφιστάμενες ράγες, θα είναι μη μόνιμης κατασκευής και με προσθήκη πάνω σε άμμο κυβόλιθων από γρανίτη ή οποιοδήποτε υλικό και χρωματισμό υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία .

Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που εντοπίζεται κατά τους θερινούς μήνες, απουσία εναλλακτικού δρόμου διέλευσης ή άλλης βιώσιμης λύσης αποσυμφόρησης, λόγω της ύπαρξης αφενός μεν του σιδηροδρομικού σταθμού του Πλαταμώνα και αφετέρου του έντονου ανάγλυφου νότια του Σταθμού, η μοναδική λύση για την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου και των οχημάτων άμεσης επέμβασης, είναι η χρήση της υποδεικνυόμενης λωρίδας του σταθμού μετά από ήπιες και αναστρέψιμες παρεμβάσεις, συμβάλλοντας διττά, στη λειτουργική αναβάθμιση του μνημείου και στην επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Σοφία Κοντογιάννη 
tornosnews.gr

"Σ.Ν."  Τι λέει ο ΟΣΕ;