Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Την επόμενη εβδομάδα ο ανάδοχος για τις πρόδρομες εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.


Σε λίγες μέρες σύμφωνα με πληροφορίες του ypodomes.com θα έχουμε την ανάδειξη του αναδόχου για τις πρόδρομες εργασίες της νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας στο τμήμα ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ-ΓΟΥΔΗ. Να θυμίσουμε ότι στη σχετική διαδικασία στις 23 Ιουλίου, συμμετείχαν 8 συνολικά σχήματα.
Το ...επικίνδυνο σενάριο είναι να έχουμε μία ακόμα υπερβολική έκπτωση που θα σημάνει συναγερμό για το ίδιο το έργο. Το ....θετικό σενάριο είναι η μάχη να έχει δοθεί σε λογικά πλαίσια και το έργο να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. 

Ο Διαγωνισμός αφορά την ανάθεση με συμφωνία πλαίσιο της σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 «ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ – ΓΟΥΔΗ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, και περαιτέρω στη σύναψη με τον επιλεγέντα Ανάδοχο των επιμέρους συμβάσεων εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και εργασιών. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και η εκπόνηση των μετατοπίσεων των δικτύων κοινής ωφέλειας, των αρχαιολογικών εργασιών, των κυκλοφοριακών παρακάμψεων και λοιπών απαιτούμενων εργασιών στους χώρους του Έργου της Γραμμής 4, του Μετρό Αθήνας, σύμφωνα με τα τεύχη του Διαγωνισμού.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 48,36εκ.ευρώ (πσό με ΦΠΑ ή 39εατ.ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2018 και ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος όλων των προσφορών και των φακέλων. Οι εταιρείες που συμμετείχαν ήταν οι παρακάτω:

1. EΡΕΤΒΟ 
2. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ
3. ΘΕΜΕΛΗ ΑΕ
4. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
5. J&P-ΑΒΑΞ 
6. «P.&C. DEVELOPMENT S.A.»
7. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πρόκειται για το έργο που ξεχωρίζει τα έργα πολιτικού μηχανικού και τρένων που βρίσκεται στο υπό δημοπράτηση από πέρυσι έργο κατασκευής της Γραμμής 4. Σε αυτό το έργο θα διεξαχθούν οι αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις των δικτύων ΟΚΩ προκειμένου το άλλο έργο να τρέξει ανεμπόδιστα και να μην παρατηρούνται τα χρονικά ξεχειλώματα που συνήθως βλέπουμε σε τέτοιου είδους έργα. Να θυμίσουμε ότι το κυρίως έργο που αφορά την κατασκευή σήραγγα 13χλμ και 15 υπόγειους σταθμούς με κόστος 1,8δισ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ), έχει δημοπρατηθεί από πέρυσι τον Αύγουστο με 3 σχήματα να διεκδικούν το χρυσό συμβόλαιο.

Είναι το πρώτο μεγάλο έργο στην Ελλάδα που ενεργοποιεί μέσω του Νόμου 4412/2016 τον διαγχωρισμό των πρόδρομων εργασιών και του κυρίως φυσικού αντικειμένου. Σκοπός είναι όταν αναδειχθεί ο αναδοχός να μην υπάρχει η γάγγραινα των μετατοπήσεων δικτύων κοινής ωφέλειας και αρχαιολογικών εργασιών αλλά και απαλλοτριώσεων του. Η εφαρμογή του νόμου σε ένα τόσο μεγάλο έργο αποτελεί ένα σημαντικό crash test για την αποτελεσματικότητα αυτής της διάταξης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι σύνθετη καθώς έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017 (ενάριθμο έργο: 2017ΣΕ06550000), ως έργο προς ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 από το Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. Πρόκειται να χρηματοδοτηθεί και από δανειακές πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη η Αττικό Μετρό δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο της εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, πριν την ένταξη του έργου σε Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η σύμβαση χωρίζεται σε 3 κύριες κατηγορίες εργασιών, όπως εμφαίνονται στο άρθρο 11.2 της διακήρυξης, που αφορούν, η πρώτη κατηγορία, στις μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω., στις κυκλοφοριακές παρακάμψεις και λοιπές εργασίες του άρθρου 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.), η δεύτερη κατηγορία στις αρχαιολογικές εργασίες του άρθρου 11 της Σ.Υ. και η τρίτη κατηγορία στις απαιτούμενες μελέτες του άρθρου 17 της Σ.Υ.. Αναλυτικότερα, οι απαιτήσεις των απαραίτητων μελετών και το αντικείμενο των εργασιών αυτών, περιλαμβάνονται στα τεχνικά τεύχη του διαγωνισμού.

Νίκος Καραγιάννης-ypodomes.com