Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Το πρώτο αυτο-καθοδηγούμενο τρένο με δορυφορικές τεχνολογίες βρίσκεται σε εξέλιξη.

-Το νέο σύστημα δοκιμάστηκε στην Αυστραλία για να αυτοματοποιήσει τη μεταφορά αγαθών από τον μεταφορέα Rio Tinto. 
-Η πρώτη πιλοτική γραμμή, που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται υπό κατασκευή στην Ιταλία
Η πρώτη αμαξοστοιχία με τεχνολογία δορυφορικών επικοινωνιών - που κατασκευάστηκε από την Ansaldo STS - δοκιμάστηκε στην Αυστραλία για να χρησιμοποιηθεί από τον μεταλλευτικό φορέα Rio Tinto για τη μεταφορά αγαθών .

Οι επικοινωνίες μεταξύ των αμαξοστοιχιών και του κέντρου ελέγχου χρησιμοποιούν ένα εξελιγμένο τηλεπικοινωνιακό σύστημα που ενσωματώνει δορυφορικές τεχνολογίες. Περίπου 220 ελκτικές μηχανές έχουν εξοπλιστεί με δορυφορικά τερματικά και ειδικές έξυπνες συσκευές που επιλέγουν το δίκτυο TLC σε πραγματικό χρόνο για να εγγυηθούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και την αποδοτικότητα όσον αφορά τη μεταφορική ικανότητα.

Αυτό το αποτέλεσμα δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια στο σχέδιο καινοτομίας που ανέπτυξε η ιταλική διαστημική υπηρεσία με την Ansaldo STS και την RFI για την ενσωμάτωση δορυφορικών τεχνολογιών στα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο ERTMS. Ειδικότερα για τον εκσυγχρονισμό των τοπικών και περιφερειακών γραμμών που φέρουν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής κυκλοφορίας επιβατών θα είναι οι πρώτοι που επωφελούνται από τις δορυφορικές τεχνολογίες.

Η πρώτη πιλοτική γραμμή, που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατασκευάζεται στην Ιταλία στο τμήμα Pinerolo-Sangone με τη συμβολή της ASI, της ESA και της GSA και της συμμετοχής των ευρωπαίων σιδηροδρομικών και δορυφορικών φορέων. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα, το οποίο κατέστη δυνατό χάρη σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με κοινό στόχο: την αύξηση της μεταφορικής ικανότητας με την ενίσχυση των σημερινών γραμμών με οικονομικά βιώσιμες δαπάνες προς το συμφέρον της κοινότητας.

Επιπλέον, η χρήση δορυφορικών τεχνολογιών στο σύστημα ERTMS είναι σε θέση να παράγει συνεπή ζήτηση για νέες υπηρεσίες και εφαρμογές από δορυφορικές υποδομές.

Πηγή: asi.it