Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

Είδηση από το παρελθόν όπως την περιέγραψε η εφημερίδα "Η ΕΣΠΕΡΙΑ".

Ειδήσεις από το παρελθόν
Η ΕΣΠΕΡΙΑ, 14-9-1917. Ο ανδρείος αεροπόρος κ. Παντελής Ψύχας. Ο κ. Ψύχας όστις θεωρείται εις εκ των καλλιτέρων εκ των σημερινών αεροπόρων του Ελληνικού ναυτικού έχει τιμηθή διά του αγγλικού στρατιωτικού Σταυρού… διά τα πολλά αεροναυτικά κατορθώματα κατά τα οποία έδειξε απαράμιλλον ψυχραιμίαν και ετοιμότητα πνεύματος. Ο κ. Ψύχας μετά του υποπλοιάρχου κ. Μωραϊτίνη, ανετίναξεν εξ ύψους 200 μέτρων, 3 βουλγαρικά τραίνα, γεμάτα από πυρομαχικά και στρατόν, εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν της Δράμας. […]
Πηγή: rodiaki.gr